ترکیه

پنج تروریست در شمال عراق از پای‌ درآمدند

نیروهای سازمان اطلاعات ترکیه «میت» 5 تروریست پ.ک.ک/ک.ج.ک را در دو منطقه شمال عراق از پای درآوردند.

21.10.2021