ترکیه

نشست کابینه دولت ترکیه آغاز شد

نشست کابینه دولت ترکیه به ریاست رئیس‌جمهور اردوغان آغاز شد.

25.10.2021