ترکیه, سیاسی, جهان

دیدار اردوغان با رئیس اوقاف ارامنه ترکیه

رئیس‌جمهور ترکیه، رئیس اوقاف ارامنه ترکیه را در آنکارا به حضور پذیرفت.

25.01.2022