ترکیه

بارش شدید برف در استان قارص ترکیه

بارش شدید برف در استان قارص ترکیه این منطقه را کاملا سفیدپوش کرده است.

22.11.2020