ترکیه, ایران

ظریف فردا به استانبول می‌آید

وزیر امور خارجه ایران فردا به استانبول سفر خواهد کرد.

21.09.2020