ترکیه, افغانستان

کمپین سراسری در ترکیه برای کمک به مردم افغانستان

با حکم رئيس جمهور ترکیه، کمپین سراسری برای کمک به مردم افغانستان آغاز شد.

22.01.2022
کمپین سراسری در ترکیه برای کمک به مردم افغانستان

آنکارا/خبرگزاری آناتولی

با حکم ریاست جمهوری ترکیه، کارزار سراسری برای کمک به مردم افغانستان که با بحران انسانی، گرسنگی و همچنین سرمای هوای مواجهند آغاز شد.

حکم ریاست جمهوری این کمپین در روزنامه رسمی منتشر شده و سازمان آفاد ترکیه مسئول هماهنگی آن در سراسر کشور برای دریافت و توزیع کمکهای بشردوستانه است.

در چارچوب این کمپین، انتقال کمک‌های جمع‌آوری شده توسط استانداری‌ها، شهرداری‌ها، سایر نهادها و سازمان‌های عمومی و کمک‌های مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی، توسط سازمان آفاد و با همکاری بانکهای دولتی و خصوصی انجام خواهد شد.

خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!