صفحه اصلی > فرهنگی و هنری

فرهنگی و هنری دیگر اخبار

حمام گل و چشمه آبگرم «سلطانیه» در شهرستان جغیزکوی استان موغله ترکیه مورد استقبال گسترده گردشگران روس، انگلیس و عرب قرار گرفته است.

دریاچه کراتر نمرود در شهرستان تاتوان استان بیتلیس ترکیه با مناظر بسیار زیبا و جاذبه های طبیعی خود مورد استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد.

شرکت کنندگان در برنامه آموزشی پایه هیپوتراپی (اسب درمانی) مدیریت بهداشت اسکی شهیر و دانشگاه عثمان غازی ترکیه با پایان موفقیت آمیز دوره آموزشی گواهینامه های خود را دریافت کردند.

علی علی‌زاده مامور سابق پلیس افغانستان پس از مهاجرت به ترکیه با کار در یک قهوه‌خانه تاریخی در شهر غازی‌عنتب به امرار معاش می‌پردازد.