صفحه اصلی > فرهنگی و هنری

فرهنگی و هنری دیگر اخبار

دولت ترکیه طی سال‌های اخیر با انجام اصلاحات و برنامه‌های گسترده، در حفظ هویت و گسترش زبان کردی که پیش از آن در حاشیه قرار داشت نقش به‌سزایی داشته است.