فرصت‌های طلایی برای سرمایه‌گذاران

امضای توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و آذربایجان در زمینه اعتباربخشی حلال

امضای توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و آذربایجان در زمینه اعتباربخشی حلال

وزیر تجارت ترکیه و وزیر اقتصاد آذربایجان در زمینه اعتباربخشی حلال توافق‌نامه همکاری امضا کردند.

جدول اخبار روز
صفحه عناوین خبری ترکیه و جهان، برنامه سران کشورها و رویدادهای بین المللی