عملیات شاخه زیتون

بازگشت پناهجویان سوری به مناطق امن در کشورشان همچنان ادامه دارد

بازگشت پناهجویان سوری ساکن در ترکیه به مناطق پاکسازی شده از لوث تروریست‌های پ.ک.ک/ک.ج.ک/پ.ی.د-ی.پ.گ و داعش در چارچوب عملیات‌ شاخه زیتون همچنان ادامه دارد.

29.03.2018
بازگشت پناهجویان سوری به مناطق امن در کشورشان همچنان ادامه دارد

ختای/ خبرگزاری آناتولی

بازگشت پناهجویان سوری ساکن در شهرهای مختلف ترکیه به مناطق پاکسازی شده از لوث تروریست‌های پ.ک.ک/ک.ج.ک/پ.ی.د-ی.پ.گ و داعش در چارچوب عملیات‌ شاخه زیتون همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، طی مقطع زمانی از ماه ژانویه تا مارس 7 هزار 783 هزار پناهجوی سوری از گذرگاه مرزی جلوه گوزو شهرستان ریحانلی از توابع استان ختای ترکیه وارد کشورشان شده‌اند.

شمار زیادی از خوانواده های سوری برای بازگشتن به کشورشان به گذرگاه جلوه گوزو شهرستان ریحانلی آمده و وارد مناطق پاکسازی شده از لوث تروریست‌های پ.ک.ک/ک.ج.ک/پ.ی.د-ی.پ.گ و داعش در چارچوب عملیات شاخه زیتون می شوند. خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!
موضوعات مرتبط
Bu haberi paylaşın