صفحه اصلی > سیاسی

سیاسی دیگر اخبار

سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه گفت که در انتخابات 24 ژوئن حرف آخر را مردم ترکیه با اراده آزاد خود در پای صندوق های رای خواهند زد.