صفحه اصلی > دانش و فن‌آوری

دانش و فن‌آوری دیگر اخبار

دکتر پمبه اولتولو استاد دانشکده پزشکی دانشگاه نجم‌الدین اربکان ترکیه توسط مجله پرستیژ آمریکا در لیست صد پاتولوژیست برتر جهان قرار گرفت.