صفحه اصلی > دانش و فن‌آوری

دانش و فن‌آوری دیگر اخبار

بالگرد ملی نوع «T129» ترکیه که با استفاده از امکانات داخلی ترکیه طراحی و ساخته شده است اولین پرواز خود را با موفقیت انجام داد.

رئیس اداره همکاری های بین المللی و سیاست گذاری منطقه ای شرکت دولتی صنایع دفاعی «روس تخ» روسیه گفت که آماده تقویت همکاریها با آنکارا در زمینه تاسیس و توسعه آژانس فضایی ترکیه هستند.