صفحه اصلی > خاورمیانه

خاورمیانه دیگر اخبار

فرزندان کردهای سوریه که تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ خانه و کاشانه‌شان را اشغال و آنها را آواره کرده‌اند در حسرت بازگشت به کشورشان هستند.