جهان, خاورمیانه

پنج فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل بازداشت شدند

نظامیان اسرائیل با یورش به تظاهرات فلسطینیان در مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی 5 نفر از آنها را بازداشت کردند.

26.02.2021
پنج فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل بازداشت شدند

رام‌الله/ قيس ابوسمره/ خبرگزاری آناتولی

بنابه اعلام شاهدان عینی، نظامیان اسرائیل امروز جمعه با استفاده از گلوله و گاز اشک آور به تظاهرات فلسطینیان علیه شهرک‌سازی در شهرک کفرقدوم قلقیلیه، در شهرک بین دجن نابلس و شهرک دیرجریر رام الله کرانه باختری اشغالی یورش بردند.

بر این اساس، در حمله فوق 5 فلسطینی بازداشت و دهها نفر دیگر بر اثر استنشاق گاز اشک آور دچار خفگی شدند.

پس از اشغال کرانه باختری رود اردن و قدس در سال 1967 توسط اسرائیل بیش از 250 شهرک یهودی‌نشین در این مناطق ساخته شده که حدود 650 هزار یهودی در آنها ساکن هستند.

بر اساس اصول حقوق بین المللی سکونت آنان در این شهرک‌ها که در منطقه اشغالی ساخته شده، غیرقانونی است.

گفتنی است فلسطینیان تقریبا هر جمعه در مناطق مختلف کرانه باختری در اعتراض به شهرک‌سازی اسرائیل و ساخت دیوار حائل تظاهرات می‌کنند و مورد حمله نظامیان اسرائیل قرار می‌گیرند.


خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!