جهان, خط مقدم آذربایجان

حمله ارمنستان با موشک‌های برد 300 کیلومتری به خیزی و آبشرون آذربایجان

ارتش ارمنستان مناطق خیزی و آبشرون آذربایجان را با موشک‌هایی با برد 300 کیلومتری مورد هدف قرار داد.

05.10.2020