ترکیه

کوه «چام داغی» سفید پوش شد

کوه «چام داغی» در شمال غرب ترکیه به دنبال بارش‌های برف متوالی سفید پوش شد.

21.11.2023 - به‌روز رسان : 22.11.2023