ترکیه, جهان

نجات 72 پناهجو توسط گارد ساحلی ترکیه

گارد ساحلی ترکیه 72 پناهجو را که توسط نیروهای یونان در دریا رها شده بودند از خطر مرگ نجات داد.

25.05.2020
نجات 72 پناهجو توسط گارد ساحلی ترکیه

ازمیر/خبرگزاری آناتولی

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 72 پناهجو را که قایق‌شان پس از تلاش برای رسیدن به یونان توسط نیروهای امنیتی این کشور بازگردانده شده بود٬ از خطر غرق شدن نجات دادند.

این پناهجویان که در میان آنها کودکان و زنان نیز حضور داشت٬ قصد داشتند از راه شهر فوچا از توابع استان ازمیر ترکیه به صورت غیرقانونی خود را به یونان برسانند که با ممانعت گارد ساحلی یونان مواجه شدند.

چهار قایق حامل پناهجویان که تبعه کشورهای افغانستان، کونگو، آفریقای مرکزی، غنا و پاکستان بودند٬ توسط گارد ساحلی یونان متوقف و مجبور به بازگشت به آبهای ترکیه شدند.

گارد ساحلی ترکیه به کمک پناهجویان شتافت و آنها را از خطر غرق شدن نجات داد.

پناهجویان پس از اتمام مراحل اداری به مرکز استرداد مهاجران شهر ازمیر منتقل شدند.

خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!