ترکیه, خاورمیانه

دو تروریست پ.ک.ک/ی.پ.گ در شمال سوریه از پای درآمدند

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد 2 عضو گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در منطقه عملیاتی شاخه زیتون از پای درآمدند.

08.04.2021