ترکیه

دستگیری 57 مهاجر غیرقانونی در آنکارا

نیروهای امنیتی ترکیه در آنکارا 57 مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند.

21.01.2022