ترکیه

دستگیری 30 مهاجر غیرقانونی در ازمیر ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه 30 مهاجر غیرقانونی را در استان ازمیر دستگیر کردند.

13.09.2019