ترکیه, عملیات شاخه زیتون

ترکیه: از سال 2018 تاکنون 2442 تروریست از پای درآمدند

19.01.2019