ترکیه

آغاز فصل تخم‌گزاری لاک‌پشت‌های دریایی در سواحل مرسین ترکیه

امسال نیز طبق روال سال‌های گذشته لاک‌پشت‌های دریایی برای تخم گذاری به سواحل مرسین آمده‌اند.

18.06.2020
آغاز فصل تخم‌گزاری لاک‌پشت‌های دریایی در سواحل مرسین ترکیه

مرسین/خبرگزارای آناتولی

تعداد لانه‌های لاک‌پشت‌های دریایی با نام علمی (Caretta Caretta) در سواحل مرسین که یکی از مراکز اصلی لانه گذاری لاک‌پشت دریایی کارتا کارتا نیز به شمار می‌رود، در حال افزایش است. با گرم شدن هوا روند تخم گذاری لاک پشت‌های مادر در شن زارهای مرسین آغاز شده‌ است.

لاک‌پشت‌های دریایی کارتا کارتا که در سال یک بار برای تخم گذاری از دریا به سواحل می‌آیند، این روزها برای ساخت لانه‌های خود شروع به آمدن به سواحل انستیتوی علوم دریایی اردملی وابسته به دانشگاه فنی خاورمیانه کرده‌اند.

مسئولین انستیتوی مذکور در پی شناسایی محل لانه‌ها برای هشدار و جلب توجه شهروندان نسبت به وجود لانه‌های لاک‌پشت‌های دریایی کارتا کارتا در سواحل علائم هشداردهنده نصب کردند.

احمد قیدیش، عضو هیئت علمی انستیتوی علوم دریایی اردملی وابسته به دانشگاه فنی خاورمیانه به خبرگزاری آناتولی در این زمینه گفت:

«وجود لاک‌پشت‌های دریایی کارتا کارتا برای مرسین و ترکیه بسیار حائز اهمیت است. چون وجود لاک‌پشت‌های دریایی نشانگر وضعیت خوب بودن تنوع زیستی در آن منطقه است.

لاک‌پشت‌های دریایی کارتا کارتا و لاک‌پشت‌های سبز دریایی در سواحل ترکیه بسیار تخمگذاری می‌کنند. در کشورهای ساحلی دریای مدیترانه اندک کشوری از این مزیت برخوردار هستند. کشور ما و استان مرسین از این لحاظ در جایگاه ویژه‌ای قرار دارند.»

خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!