صفحه اصلی > ترکیه

ترکیه دیگر اخبار

همسر رئیس جمهور ترکیه در پیامی که به مناسبت «روز آفریقا» به اشتراک گذاشته، نسبت به محو آثار استعمار از این قاره طی قرن جاری ابراز امیدواری کرده است.