صفحه اصلی > تاجيكستان

تاجيكستان دیگر اخبار

رئیس جمهور روسیه به منظور شرکت در نشست رهبران اتحادیه کشورهای مستقل همسود 28 الی 29 سپتامبر به تاجیکستان می رود.