انتخابات

آغاز تبلیغات انتخاباتی افغانستان در فضای جنگ و ناامنی

آغاز تبلیغات انتخاباتی افغانستان در فضای جنگ و ناامنی

افغانستان پس از سرنگونی رژیم گروه طالبان در سال 2001، آماده برگزاری انتخابات دور چهارم ریاست جمهوری در 28 سپتامبر سال جاری میلادی در فضای جنگ و ناامنی است.

جدول اخبار روز
صفحه عناوین خبری ترکیه و جهان، برنامه سران کشورها و رویدادهای بین المللی
شمارش 90 درصد آرای انتخابات محلی ترکیه
31.03.2019

شمارش 90 درصد آرای انتخابات محلی ترکیه

با شمارش 90 درصد از آرای ماخوذه در انتخابات محلی ترکیه، حزب عدالت و توسعه پیشتاز است.

شمارش 80 درصد آرای انتخابات محلی ترکیه
31.03.2019

شمارش 80 درصد آرای انتخابات محلی ترکیه

با شمارش 80 درصد از آرای ماخوذه در انتخابات محلی ترکیه، حزب عدالت و توسعه پیشتاز است.

شمارش 60 درصد آرای انتخابات محلی ترکیه
31.03.2019

شمارش 60 درصد آرای انتخابات محلی ترکیه

با شمارش 60 درصد از آرای ماخوذه در انتخابات محلی ترکیه، حزب عدالت و توسعه پیشتاز است.

سی درصد آرای انتخابات محلی ترکیه شمارش شد
31.03.2019

سی درصد آرای انتخابات محلی ترکیه شمارش شد

با شمارش حدود 30 درصد از آرای ماخوذه در انتخابات محلی ترکیه، حزب عدالت و توسعه پیشتاز است.