اقتصادی

سیر صعودی ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

شاخص‌های اصلی اکثر بازارهای سهام کشورهای اروپایی امروز سیر صعودی در پیش گرفتند.

23.08.2019
سیر صعودی ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آناتولی

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس اکثر کشورهای اروپایی امروز جمعه 23 اوت 2019 فعالیت خود را با روند صعودی آغاز کردند.

شاخص «یورو استوکس 600» با رشد 0,55 درصدی به 376,36 واحد و شاخص «داکس» آلمان نیز با 0,63 درصد افزایش به 11.830,99 واحد دست یافتند.

شاخص «فوتسی-100» بورس لندن نیز با رشد 0,66 درصدی در سطح 7.174,92 واحد قرار گرفت.

شاخص «ایبکس-35» بورس اسپانیا با رشد 0,75 درصدی به 8.781,90 واحد، شاخص «کک-40» بورس فرانسه با افزایش 0,54 درصدی به 5.417,20 واحد صعود کردند.

شاخص «کک-40» بورس فرانسه با افزایش 0.57 درصدی به 5.582.04 واحد صعود کرد.

شاخص «فوتسی-100» بورس لندن نیز با رشد 0.58 درصدی در سطح 7.536.80 واحد قرار گرفت.

همچنین شاخص «ام‌.آی‌.بی-30» بازار بورس ایتالیا با رشد 0,57 درصدی در سطح 20.935,20 واحد قرار گرفت.


خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!