افغانستان

مجوز دیوان بین‌المللی کیفری برای تجدیدنظر رد تحقیق جنایات جنگی در افغانستان

دیوان بین‌المللی کیفری درخواست دادستان کل این دیوان برای تجدیدنظر در تصمیم رد تحقیق جنایات جنگی احتمالی در افغانستان را پذیرفت.

17.09.2019
مجوز دیوان بین‌المللی کیفری برای تجدیدنظر رد تحقیق جنایات جنگی در افغانستان

لاحه/ عبدالله عاشیران/ خبرگزاری آناتولی

فاتو بنسودا، دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری تصمیم رد تحقیق جنایات جنگی احتمالی در افغانستان را به شعبه تجدیدنظر این دیوان منتقل خواهد کرد.

دیوان بین‌المللی کیفری طی بیانیه‌ای اعلام کرد که اگر بنسودا تصمیم دفتر تحقیقات مقدماتی برای رد تحقیق جنایات جنگی احتمالی در افغانستان را به شعبه تجدیدنظر این دیوان منتقل کند، آخرین تصمیم درباره پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تحقیق جنایات مذکور را قاضیان این شعبه صادر خواهند کرد.

گفتنی است دیوان بین‌المللی کیفری در 12 آوریل 2019 تقاضای بنسودا برای تحقیق جنایات جنگی احتمالی در افغانستان را با اجماع آراء رد کرده بود.

فاتو بنسودا در نوامبر 2017 از دیوان بین‌المللی کیفری درخواست کرد تا درباره ادعاهایی مبنی بر اینکه سربازان آمریکایی و افغانستانی جنایات جنگی و طالبان نیز جنایات علیه بشریت انجام داده‌اند، تحقیقاتی را آغاز کند.

بنسودا همچنین تقاضا کرد که درباره وظایف ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در افغانستان و سایر کشورهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیز تحقیقاتی آغاز شود.

خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!