افغانستان, ایران

درگیری بین طالبان و نیروهای مرزی ایران

رسانه‌های افغانستان اعلام کردند که بین طالبان و نیروهای مرزی ایران درگیری رخ داده است.

01.12.2021