صفحه اصلی > اجتماعی

اجتماعی دیگر اخبار

دریاچه کراتر نمرود در شهرستان تاتوان استان بیتلیس ترکیه با مناظر بسیار زیبا و جاذبه های طبیعی خود مورد استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد.

اسب‌های آسیای مرکزی از یک قرن پیش تاکنون خود را برای زندگی در طبیعت سرسبز حاشیه تالاب کاراجابی در استان بورسای ترکیه وفق داده اند.

استاد دانشگاه نیویورک ضمن تمجید از خدمات ترکیه برای تحصیل کودکان پناهجوی سوری تاکید کرد که فعالیت‌ شهرداری‌های غازی‌عنتب، اورفا و ازمیر الگویی برای جامعه جهانی است.

نیروهای گارد ساحلی ترکیه در استان ازمیر 90 پناهجو که قصد داشتند با یک قایق بادی به جزایر یونان بروند را در آبهای دریای اژه نجات دادند.