«افق» چشم و گوش ترکیه در میدان خواهد شد

ناو اطلاعاتی «تی‌سی‌جی افق» ترکیه که با امکانات ملی ساخته شده است، با قابلیت انجام ماموریت در دشوارترین شرایط جوی و اقلیمی در آب‌های بین‌المللی، خطرات متوجه امنیت ملی را به طور لحظه‌ای مخابره خواهد کرد.

14.01.2022