افزایش اقدامات تروریستی پ.ک.ک در اداره اقلیم کرد شمال عراق

گروه تروریستی پ.ک.ک پس از توافق بغداد و اربیل که حضور آنها در سنجار را پایان می‌دهد و عملیات ضد تروریستی ترکیه در شمال عراق اقدامات خرابكارانه خود در اداره اقلیم کرد شمال این کشور را گسترش داد

09.06.2021