اهداف و اصول اساسی برنامه اقدام برای پیشبرد حقوق بشر

برنامه‌ اقدام برای پیشبرد حقوق بشر که با چشم‌انداز داشتن "افراد آزاد، جامعه قدرتمند، ترکیه‌ دموکراتیک‌تر" تهیه شده، سند اصلی سیاست ترکیه که آماده ورود به یکصدمین سال تاسیس جمهوری می‌شود، خواهد بود.

03.03.2021