یک سال از آغاز عملیات «چشمه صلح» گذشت

از زمان آغاز عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه علیه گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در شمال سوریه یک سال گذشت.

09.10.2020