ارتش آذربایجان 250 عراده تانک و خودروی زرهی ارمنستان را منهدم کرده‌است

ارتش ارمنستان در نتیجه عملیات ارتش آذربایجان برای آزادسازی سرزمین‌های اشغال شده خود، همچنان متحمل تلفات سنگین می‌شود.

07.10.2020