کمبود برق در ایران؛ بررسی علل و راهکارها

معاون پژوهش سندیکای برق ایران در گفت‌وگو با آناتولی به شرح دلایل کمبود و قطعی سراسری برق که طی روزهای اخیر به چالشی برای این کشور تبدیل شده، پرداخت.

08.07.2021