اردوغان: حمایت ترکیه از لیبی از وقوع کشتارهای جدید در این کشور جلوگیری کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا نشست خبری مشترک ترتیب داد

13.04.2021