اقدامات 6 نیروی مختلف جهت افزایش نفوذ و مناطق تحت کنترل خود، یمن را به ویرانی کشانده است

در حال حاضر نیروهای؛ دولتِ به رسمیت شناخته شده توسط جامعه بین‌الملل به رهبری رئیس‌جمهور هادی، حوثی‌های مورد حمایت ایران، شورای انتقال جنوب مورد حمایت امارات، نیروهای مقاومت ملی تحت رهبری طارق صالح به عنوان بزرگترین قدرت شکل گرفته توسط امارات و گروه‌های تروریستی القاعده و داعش جهت افزایش نفوذ و مناطق تحت کنترل خود در یمن اقدام می‌کنند.

04.03.2021