Karbon yutağı

31.03.2022
İstanbul

İnsani faaliyetler neticesinde ortaya çıkan sera gazları atmosfere salınırken, salınan gazların bir kısmı karbon yutakları sayesinde yutularak depolanıyor.

Ormanlar en yaygın yutak türü. Atmosferdeki karbondioksit, karasal ekosistemlerde fotosentezle karbon olarak bitki örtüsü ve toprak bünyesinde birikebiliyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2018’e ilişkin verilerine göre, Türkiye’de toplam 520 milyon ton karbon (CO2) eşdeğeri sera gazı emisyonu salımı yapılırken, bunun 84,8 milyon ton CO2 eşdeğeri ormanlar tarafından tutuldu. Bu da toplam sera gazı salımının yüzde 16’sına tekabül ediyor. Eğer karbon yutakları tarafından tutulan sera gazı emisyonu, salım miktarı kadar, yani 520 milyon ton olsaydı, karbon nötr hedefine ulaşılmış olacaktı.

Dolayısıyla, sürdürülebilir orman yönetimi, ağaçlandırma, orman alanının artırılması, bozuk ormanların verimli ormanlara dönüştürülmesi, orman bakımı, etkin orman koruma ve orman yangını yönetimi, Orman Genel Müdürlüğü faaliyetleri ormanların yutak potansiyelini artıran, sera gazlarını azaltım etkisi oluşturan faaliyetlerdir.

Ormanlar dışında, toprak, turba, permafrost (sürekli donmuş) toprak tabakaları, okyanus suyu ve derin okyanustaki karbonat çökeltileri diğer yutak şekilleri olarak görülüyor.

KATEGORİDE ÖNE ÇIKANLAR