Enerji yatırımcılarından fosil yakıtlara dayalı enerji üretiminin azaltılması çağrısı

26.10.2023
Ankara

Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, Türkiye'nin 2053 net sıfır karbon emisyon hedefi kapsamında önemli adımlar attığını belirterek, öncelikle fosil yakıtlara dayalı enerji üretiminin azaltılması gerektiği belirtti.

Özkök, GÜYAD ve Bilkent Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Sürdürülebilirlikte Yenilenebilir Enerjinin Rolü" seminerinde, Türkiye'nin 10 bin megavattan fazla güneş, 12 bin megavat rüzgar ve 1650 megavat jeotermal kurulu gücü olduğunu anlattı.

Türkiye'de enerji depolama uygulamalarında rekorlar kırıldığına dikkati çeken Özkök, "Enerji depolamaya yatırım ilgisi dikkat çekici ve bunların hepsi umut verici. Ancak finansman, düzenli kapasite tahsisi duyuruları, izin süreçleri gibi dikkatle ele alınması ve hızla çözülmesi gereken ciddi konularımız var. Bu tür sorunlara hızlı ve etkili çözümler sunmak yenilenebilir sektörü hızlandıracak ve iklim hedeflerimize ulaşmayı çok daha kolay hale getirecektir." diye konuştu.

"Yüzde 20 kapasite altında çalışan HES'lere hibrit yatırımlarında öncelik tanınmalı"

Hidroelektrik Santralları Sanayi İş Adamları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven ise hidroelektrik santrallerin Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji yatırımları olarak ülkenin gelişim sürecinde önemli bir rol üstlendiğini ve katkılarının çok büyük oranda devam ettiğini kaydetti.

Güven, 105 bin megavatlık kurulu gücün yüzde 30'unu hidroelektrik santrallerden oluştuğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Son yıllarda hızlanan iklim değişikliği ve artan kuraklık nedeniyle, sürdürülebilirlik ve ayrıca emisyon hedeflerine erişim açısından hidroelektrik santrallerinin atıl kalan kapasitelerinin hibrit yatırımlarla daha verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca halihazırda arazi tahsisleri, çevresel izinler, trafo ve bağlantı kapasiteleri olan ancak kuraklık nedeniyle yüzde 20 kapasite altında çalışan HES'lere hibrit yatırımlarında öncelik tanınabileceğini düşünüyoruz. Bu atıl kapasitenin devreye girmesinin ithal enerji girdiklerinde azalmaya yol açacağına ve yenilenebilir ve çevreci kaynaklarımızı daha optimum seviyede kullanmanıza imkan sağlayacağına inanıyoruz. Bu konu sürdürülebilirlik açısından en önemli gündem maddelerimiz arasında. HESİAD olarak bu alanda yoğun bir çalışma yapmayı planlıyoruz."

Garanti BBVA Yenilenebilir Enerji Finansmanından Sorumlu Direktörü Hakan Birhan da Türkiye'nin güçlü yenilenebilir enerji üretim potansiyelinin yatırımcılar, bankalar ve de düzenleyici kurumlar tarafından dikkate alınarak desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Birhan, güneş enerjisi santrali yatırımlarının hızlandırılması ve yıllık 5 bin megavatın üzerinde güneş enerjisi santrali kurulumu hedeflenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

KATEGORİDE ÖNE ÇIKANLAR