Aydınlatma Politikası

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

İnternet Sitesi                         : www.aa.com.tr 

Telefon Numarası                  : +90 312 999 20 00

E-Posta Adresi                       : yenimedya@aa.com.tr

Adres                                      : Eti Mahallesi GMK Bulvarı No:132 Çankaya ANKARA

Habere Konu Kişinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 28. maddesi uyarınca kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi durumunda KVKK hükümleri uygulanmamaktadır.

Habercilik faaliyetleri, bazı şartları taşıması halinde ifade özgürlüğü ve insanların haber alma hürriyeti kapsamındadır.

Dolayısıyla ifade özgürlüğü kapsamında bulunan kişisel veri işleme süreçlerine işbu aydınlatma metninde değinilmemiştir.

Ancak istisna kapsamında da olsa kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamakta, gerek Anayasamızda gerekse ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan haklarınızı her zaman için gözetmekteyiz. Kurumsal şeffaflığımızın sağlanması adına, benimsediğimiz Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi (“Şirket”) bünyesinde “Habercilik KVKK İlkeleri”ni sizlerin değerli bilgilerine sunmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen ilkelerimizi inceleyiniz.

Ne Tür Veriler Topluyoruz?

Şirket olarak sizlerle yürüttüğümüz faaliyetlerimiz kapsamında bazı kişisel verilerinizi KVKK’nın 4. maddesinde öngörülen genel ilkeler ile uyumlu olarak işlemekteyiz. İşlediğimiz kişisel veriler şunlardır;

 • Kimlik bilgileriniz (ad soyad, anne - baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no gibi),
 • İletişim bilgileriniz (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi),
 • Lokasyon bilgileriniz (bulunduğu yerin konum bilgileri),
 • Hukuki işlem bilgileriniz (adli makamlarla yapılan yazışmalarda yer alan bilgiler, dava-icra dosyaları içerisindeki kişisel veriler, içerik kaldırma talebi bilgileri gibi),
 • Müşteri işlem bilgileriniz (çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi, yarışma için gönderilen bilgiler),
 • Fiziksel mekân güvenliği bilginiz (giriş-çıkış kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri),
 • İşlem güvenliği bilgileriniz (IP adresi bilgileri, sistem ve uygulama hareketleri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi),
 • Finans bilgileriniz (bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, ödeme bilgileri gibi),
 • Görsel ve işitsel kayıtlarınız (fotoğraf ve videolardaki görsel ve işitsel kayıtlar),
 • Pazarlama bilgileriniz (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler),

Bu Verileri Nereden Alıyoruz?

İşlemiş olduğumuz verileri;

 • İnternet adresimizdeki formlar aracılığıyla otomatik yollarla,
 • Sizlerin bize iletmiş olduğu dokümanlarla otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla,
 • Elektronik posta ile kısmen otomatik yollarla,
 • Sözlü olarak otomatik olmayan yollarla,
 • Çağrı merkezimiz aracılığıyla kısmen otomatik yollarla,
 • İnternet sitesi, uygulamalar ve platformlar üzerinden kısmen ve tam otomatik yollarla,

elde etmekteyiz.

Bu Verileri İşlemekteki Amaçlarımız Neler ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz?

KVKK kapsamında öngörülen veri işleme şartları şunlardır;

· Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6/2”).

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a, m.6/3”).

· Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).

· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).

· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

Elde ettiğimiz bu verileri şu amaçlarımızı gerçekleştirmek için sizlerden talep etmekteyiz:

 • Kimlik bilgilerinizi,
  • Kimliğinizi doğrulayabilmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç),
  • İletişim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç),
  • Sözleşme süreçlerimizi yürütebilmek amacıyla (m.5/2-c),
  • İş faaliyetlerini yürütmek ve kontrol edebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
  • Kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek ve yürütmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e),
  • Giriş-çıkış kayıtlarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • Hukuk süreçlerinin takibi ve yönetilmesi amacıyla (m.5/2-a, ç ve e),
  • Talep ve şikayet yönetimini sağlamak amacıyla (m.5/2-c, ç ve e),
  • İşlem güvenliğini sağlamak amacıyla (m.5/2-ç ve f),
  • Abonelik süreçlerini yürütmek amacıyla (m.5/2-c ve e),
  • Ziyaret süreçlerimizde ziyaret, konaklama ve biletleme işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e),
  • Yarışma ve ödül süreçlerini yürütmek amacıyla (m.5/2-c, e ve f),
  • Görevlendirme süreçlerini yürütmek amacıyla (m.5/2-c ve f)
 • İletişim bilgilerinizi,
  • İletişim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • İş faaliyetlerini yürütmek ve denetleyebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f)
  • Giriş-çıkış kayıtlarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi amacıyla ((m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • Sözleşme süreçlerimizi yürütebilmek amacıyla (m.5/2-c),
  • Hukuk süreçlerinin takibi ve yönetilmesi amacıyla (m.5/2-a, ç ve e),
  • Talep ve şikayet yönetimini sağlamak amacıyla (m.5/2-c, ç ve e),
  • İşlem güvenliğini sağlamak amacıyla (m.5/2-ç ve f),
  • Abonelik süreçlerini yürütmek amacıyla (m.5/2-c ve e),
  • Ziyaret süreçlerimizde ziyaret, konaklama ve biletleme işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e),
  • Yarışma ve ödül süreçlerini yürütmek amacıyla (m.5/2-c, e ve f)
 • Lokasyon bilgilerinizi,
  • Hukuk süreçlerinin takibi ve yönetilmesi amacıyla (m.5/2-a, ç ve e),
  • Talep ve şikayet yönetimini sağlamak amacıyla (m.5/2-c, ç ve e),
  • İşlem güvenliğini sağlamak amacıyla (m.5/2-ç ve f),
  • Abonelik süreçlerini yürütmek amacıyla (m.5/2-c ve e),
  • Ziyaret süreçlerimizde ziyaret, konaklama ve biletleme işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e),
 • Hukuki işlem bilgilerinizi,
  • Kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek ve yürütmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e),
  • Hukuk süreçlerinin takibi ve yönetilmesi amacıyla (m.5/2-a, ç ve e),
  • Talep ve şikayet yönetimini sağlamak amacıyla (m.5/2-c, ç ve e),
 • Müşteri işlem bilgilerinizi,
  • Sözleşme süreçlerimizi yürütebilmek amacıyla (m.5/2-c),
  • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla (m.5/2-ç),
  • Talep ve şikayet yönetimini sağlamak amacıyla (m.5/2-c, ç ve e),
  • Abonelik süreçlerini yürütmek amacıyla (m.5/2-c ve e),
  • İşlem güvenliğini sağlamak amacıyla (m.5/2-ç ve f),
  • Yarışma ve ödül süreçlerini yürütmek amacıyla (m.5/2-c, e ve f)
 • Fiziksel mekân güvenliğine bilgilerinizi,
  • Giriş-çıkış kayıtlarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • Çalışma alanlarının güvenliğini sağlayabilmek amacıyla (m.5/2-f),
 • İşlem güvenliği bilgilerinizi,
  • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç),
  • Abonelik süreçlerini yürütmek amacıyla (m.5/2-c ve e),
  • Talep ve şikayet yönetimini sağlamak amacıyla (m.5/2-c, ç ve e),
  • Erişim faaliyetlerini yürütmek amacıyla (m.5/2-f)
  • Bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek amacıyla (m.5/2-f)
 • Finansal bilgilerinizi,
  • Ödemeleri gerçekleştirebilmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç),
  • Kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek ve yürütmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e),
  • Hukuk süreçlerinin takibi ve yönetilmesi amacıyla (m.5/2-a, ç ve e),
  • Abonelik süreçlerini yürütmek amacıyla (m.5/2-c ve e),
 • Görsel ve işitsel kayıtlarınızı,
  • Giriş-çıkış kayıtlarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • Etkinlik ve organizasyonların fotoğraflanıp internet sitemizde paylaşılıp tanıtılması amacıyla (m.5/1),
  • Talep ve şikayet yönetimini sağlamak amacıyla (m.5/2-c, ç ve e),
  • Hukuk süreçlerinin takibi ve yönetilmesi amacıyla (m.5/2-a, ç ve e),
 • Pazarlama bilgilerinizi,
  • Satış süreçlerinin takibi ve kontrolü amacıyla (m.5/2-c),
  • Satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç),
  • Kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek ve yürütmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e),
  • Abonelik süreçlerini yürütmek amacıyla (m.5/2-c ve e),
  • Talep ve şikayet yönetimini sağlamak amacıyla (m.5/2-c, ç ve e),

işlemekteyiz. Bu verileri işlerken dayandığımız veri işleme şartları parantez içerisinde belirtilmiştir.

Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?

İşlemiş olduğumuz kişisel verileri ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla görevli ve yetkili kamu kurumları, ödeme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili bankalar, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amacıyla ilgili tedarikçilere, iş ortaklarına ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarabilmekteyiz. Ek olarak dijital ve saklama alanlarının güvenliği amacıyla tedarikçimize ve yurt dışı bulut sistemine aktarmaktayız. Ayrıca iş ve işlemlerin yurt dışı ile bağlantılı olması durumunda kişisel verilerinizi yurt dışına aktarabilmekteyiz. Belirtilen üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirket olarak kişisel verilerinizi, kişisel verilerinizin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere uygun olarak işlemekte ve saklamaktayız. Saklanan kişisel verilerin güvenliği için KVKK kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir almakta ve verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilerin de bu tedbirlere uygunluğu denetlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre ve hukuki yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız. Belirtilen kriterlere göre eğer bir kişisel verinize ihtiyacımız kalmamışsa ve kanunen saklama yükümlülüğümüz de bulunmuyorsa söz konusu kişisel verilerinizi KVKK ile uyumlu olarak imha etmekteyiz.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir

Herkes, bize başvuruda bulunarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Ayrıca veri işleme süreçlerinize ilişkin olarak detaylı bilgi almak isterseniz yine bize başvurabilirsiniz.