Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital Türkiye Platformu üzerinde 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibarıyla 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin 287 hizmet sunulmaktadır." dedi.

Ferdi Türkten   | 27.11.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital Türkiye Platformu üzerinde 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişildi Fotoğraf: Arda Küçükkaya / AA

TBMM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçeleri üzerinde sunum yaptı. 

Konuşmasına Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini devralan Cevdet Yılmaz'ı kutlayarak başlayan Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan önceki Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'a da teşekkür etti.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2019 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Kanun Teklifleri üzerine gerçekleştirdiği çalışmaların son gününde, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Bütçe ve Kesin Hesapları ile Sayıştay Raporlarının görüşülmesi için bir arada olduklarını belirten Oktay, bütçenin Dijital Dönüşüm Ofisi, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı gibi faaliyetleriyle milletin göğsünü kabartan, gurur vesilesi kurumları içerdiğini söyledi.

Hükümete stratejik perspektifler sunan politika kurulları ile ofislerin yanı sıra Devlet Arşivleri Başkanlığı ve ecdadın emanetlerini yaşatan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının da Cumhurbaşkanlığı bütçesine dahil olduğunu aktaran Oktay, görüşülen bütçenin içerisinde barındırdığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile ülkenin marka değerini, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile kalkınma yolculuğuna yön veren rotayı temsil ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi Millet Kütüphanesinin, tüm vatandaşların talep ve şikayetlerini anında çevrimiçi iletebildiği CİMER portalının ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere millete din hizmetleri sunan Diyanet İşleri Başkanlığının görüşülecek bu bütçeye dahil olduğunu ifade eden Oktay, "Bütçemiz, milletimizden ve hukuktan aldığı yetkiyle daha güçlü bir Türkiye için durmadan çalışan Cumhurbaşkanımızın, devletin başı ve yürütme erki olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerin kaynağını oluşturmaktadır." diye konuştu.

Tüm organlarıyla yürütme erkini ve böylesine stratejik öneme sahip kurum ve kuruluşları barındıran Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, salgının değiştirdiği şartlara uyumlu olarak ülkenin bölgesel ve küresel stratejik öncelikleri, kalkınma hedefleri ve katma değer faktörleri göz önünde bulundurularak hazırlandığını dile getiren Oktay, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2021 yılı Bütçeleri ve 2019 yılı kesin hesapları, gerçekleştirilen faaliyetleri ve projeleri ile Sayıştay raporları hakkında bilgiler paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile ofislerinin 2019 yılı Kesin Hesabına göre harcamasının 3 milyar 920 milyon lira olduğunu belirten Oktay, 2021 yılı bütçesinde ise bir önceki yılın başlangıç ödeneğine göre yüzde 28,1 oranında artışla 4 milyar 39 milyon lira tahsis edilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 1,5 milyar lirasının İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığınca kullanılan barışı destekleme ve koruma hizmetlerine, 175 milyon lirasının acil destek giderlerine ve 384 milyon lirasının ise Cumhurbaşkanlığı ofisleri bütçesine aktarımlar olmak üzere ayrıldığını açıkladı. Fuat Oktay, 2019 yılı Sayıştay raporunda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile ilgili herhangi bir bulguya yer verilmediğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde politikaların daha etkin şekilde oluşturulmasını ve faaliyetlerin hızlı ve dinamik biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olarak kurulan 7 başkanlık, 1 genel sekreterlik, 4 ofis ve 9 politika kurulunun çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Oktay, "Politika kurullarımızın 2020 yılı faaliyetleri çerçevesinde 15 Kasım 2020 tarihine kadar toplam 130 adet rapor ve politika belgesi hazırlanmış olup 26 adet politika belgesinin hazırlıklarına devam edilmektedir." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunun bu yıl içinde Kovid-19 salgınının etkisiyle öne çıkan "gıda arz güvenliği, biyogüvenlik, siber güvenlik ve iletişim altyapısı, tıbbı cihaz ile ilaç ve aşı geliştirme" gibi alanlarda çalışma grupları oluşturarak stratejik yönlendirmelerde bulunduğunu belirten Oktay, bunun yanı sıra yükselen teknolojilerin belirlenmesine yönelik "2035 Teknoloji Öngörüsü Çalışması" başlatıldığını bildirdi. Oktay, bu kapsamda gelecek 15 yıl ve sonrasına ilişkin ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik ve ekolojik değişim sinyallerinin analizi ve küresel ana eğilim öngörü çalışmaları yürütüldüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun üstün zekalı ve yetenekli çocukların-vatandaşların erken aşamalarda tespiti, kabiliyetlerini en etkili şekilde kullanmalarının temini ve beyin göçünün önüne geçebilmesi amacıyla "Özel Yeteneklilere İlişkin Politika Belgesi" çalışmasını tamamladığının altını çizdi.

"Dijital alanda egemenliğimizi güçlendirmekte"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Yatırım Ofisi, Finans Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sonuç odaklı yapısına uygun şekilde konu bazlı ve nokta atışı kamu hizmetlerini hızlı şekilde hayata geçirdiğine işaret eden Oktay, "Dijital Dönüşüm Ofisi, Dijital Türkiye Portalı çalışmaları, büyük veri, siber güvenlik ve yapay zeka alanında yaptığı çalışmalarla siber vatanda ve dijital alanda egemenliğimizi güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Ofisin, ülkede dijital teknolojilerin kullanımını her alanda geliştirerek, ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik, insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında bütüncül bir dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla çalıştığını aktaran Oktay, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibarıyla 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin 287 hizmet sunulmaktadır. 16-30 yaş arası nüfusumuzun yüzde 75'i -bu altı çizilmesi gereken bir husus- 30-45 yaş arası nüfusumuzun ise yüzde 91'i Dijital Türkiye Platformu'nu aktif olarak kullanmaktadır. Ülkemiz Birleşmiş Milletler 2020 yılı e-Devlet Gelişmişlik Endeksinde 193 ülke arasında, Çevrim İçi Hizmet Endeksinde 22'nci, e-Katılım Endeksinde ise 23'üncü sıraya yükselmiştir. 

Diğer taraftan, AB 2020 Yılı e-Devlet Endeks Çalışmasının genelinde ülkemiz 26'ncı sıradan 13'üncü sıraya yükselmiştir. Fransa ülkemizin ardından 14'üncü, İngiltere 22'nci ve Almanya 26'ncı sırada yer almıştır."

Dijital Türkiye Portalı üzerinden sunulan dijital kamu hizmetlerinde verimlilik çalışmalarının sürdüğünü, vatandaşların aynı konudaki hizmetlere tek ekranda ulaşabilecekleri bütünleşik hizmetlerin hayata geçirildiğini belirten Oktay, şunları söyledi:

"9 Haziran 2020 tarihinde sunulmaya başlanan ilk bütünleşik hizmet olan 'Araçlarım' bugüne kadar 57 milyondan fazla sayıda kullanılmıştır. Bu dijital kamu hizmetinden tüzel kişiler de yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde tek ekranda topladığımız bütünleşik dijital hizmetleri çeşitlendirecek, 'Çalışma Hayatım' ve 'İkametgahım' ekranlarını da hayata geçireceğiz. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup strateji belgesi yakın zamanda yayımlanacaktır. Yapay zeka algoritmaları ile MR görüntülerinin saniyeler içinde değerlendirilmesine imkan sağlayan Türk Beyin Projesi Gazi Üniversitesi ve Dijital Dönüşüm Ofisi iş birliğinde yürütülmektedir. İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde 1,5 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Siber Zeka Yarışması, 81 İlde 81 Siber Kahraman Projesi, siber güvenlik eğitimleri, girişimciliği destekleyen fikir ve bitirme projesi yarışmaları, kamu spotları ve sosyal medya paylaşımları ile ülkemizde siber güvenlik alanında farkındalık ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır."

Oktay, Dijital Dönüşüm Ofisinin 2019 yılı kesin hesap giderinin 14,5 milyon lira, ofisin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin 80,5 milyon lira olduğunu, 2021 yılı bütçesi için 96,6 milyon lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin, ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmada ihtiyaç duyulan yatırımların özendirilmesi ve ülkeye daha çok uluslararası yatırım çekilmesi yönünde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Oktay, "Yatırım Ofisi öncülüğünde, uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde 2019 yılında toplam değeri 576 milyon dolar olan 27 yatırım projesi faaliyete geçmiştir. 2020 yılı Ekim sonuna kadar ise toplam değeri 388 milyon dolar olan toplam 18 yatırım projesi faaliyete geçmiştir." dedi.

Ülkeye kazandırılan projelerin 12'sinin sıfırdan yatırım, 2'sinin genişleme yatırımı ve 4'ünün yerel ofis olmak üzere çeşitli sektörlerde gerçekleştiği bilgisini veren Oktay, bu yatırımların, başta İspanya, Almanya, İtalya ve Güney Kore olmak üzere 9 ülkeye ait olduğunu vurguladı.

Yatırım Ofisinin 2019 yılı kesin hesap giderinin 68,3 milyon lira, 2020 yılı başlangıç ödeneğinin 155,5 milyon lira olduğunu ifade eden Oktay, 2021 yılı bütçesi için 190 milyon lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü bildirdi.

"İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak"

Birbiriyle entegre özellik taşıyan ve oldukça çeşitlilik arz eden finans piyasalarında Türkiye'nin konumunu güçlendirmek amacıyla kurulan Finans Ofisinin, kamu ve özel sektörden ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli bir şekilde başta İstanbul Finans Merkezi projesi olmak üzere pek çok çalışma yürüttüğünü anlatan Oktay, İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında finansal piyasaların derinleşmesi, düzenlemelerin uluslararası uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi ve İstanbul Finans Merkezine dair mevzuatın oluşturulması çalışmalarına başlandığını dile getirdi.

Oktay, Finansal Teknoloji (FinTek) ekosisteminin gelişmesine yönelik yol haritasını oluşturmak amacıyla ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon halinde Milli Finansal Teknolojiler Strateji Belgesi çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Gelecek yıl İstanbul Finans Merkezinin yatırımcılar için cazip hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceğini belirten Oktay, ayrıca, FinTek alanındaki ekonomik, akademik ve organizasyon faaliyetlerinin artırılması amacıyla İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacağının altını çizdi.

Finans Ofisinin 2019 yılı kesin hesap giderinin 7,8 milyon lira, 2020 yılı başlangıç ödeneğinin 25,2 milyon lira olduğunu aktaran Fuat Oktay, 2021 yılı bütçesi için 50 milyon lira ödenek tahsisi öngörüldüğü bilgisini verdi.

"143 milyon lira tasarruf öngörülmekte"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, kamuda hizmet içi eğitimin geliştirilmesi ve kaynakların etkin kullanılması amacıyla Uzaktan Eğitim Kapısı'nın hayata geçirildiğini dile getiren Oktay, bu ortak platformun kullanımıyla 143 milyon lira tasarruf öngörüldüğünü belirtti.

Oktay, "2018 yılında 53 olan Üniversite Kariyer Merkezi sayısı, Kasım 2020 itibariyle 200'e ulaşmıştır. Üniversite öğrencilerine yönelik staj programı hayata geçirilmiş, program OECD'nin 2020 Gençlik ve Kuşaklararası Adalet için Yönetişim Raporunda "kamu insan kaynağı ve kariyer yönetimi" alanında örnek uygulama olarak gösterilmiştir. 2021 yılında 50 bin öğrenciye staj imkanı sağlanması planlanmaktadır. Bu yıl içinde 4 ilde Bölgesel Kariyer Fuarı düzenlenmiştir." diye konuştu.

İnsan Kaynakları Ofisinin 2019 yılı kesin hesap giderinin 10,6 milyon lira, 2020 yılı başlangıç ödeneğinin 69 milyon lira olduğunu aktaran Oktay, 2021 yılı bütçesi için 72 milyon lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü söyledi.

"Dezenformasyon çabalarını engellemek için çalışmalar yürütüyor"

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan ve Türkiye markasını güçlendirme misyonuyla yola çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, stratejik iletişim yaklaşımıyla ulusal ve uluslararası düzeydeki temel meselelere ilişkin Türkiye'nin tezlerini ortaya koymak, ülkenin tanıtımını yapmak ve kamuda söylem birliğini sağlamak için kamusal iletişim politikalarını belirleyen ve yürüten bir çatı kuruluş haline geldiğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının iç ve dış kamuoyuna yönelik olarak başta terörle mücadele, sınır ötesi askeri operasyonlar, Kovid-19'la mücadele, mülteciler, Doğu Akdeniz ve benzeri uluslararası meselelerde kamu diplomasisinin araç ve yöntemlerinden yararlanarak, Türkiye'nin hak ve menfaatleri doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirten Oktay, Başkanlığın ayrıca, ülkeye karşı farklı mecralarda yürütülen kara propaganda, manipülasyon ve dezenformasyon çabalarını engellemek için çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

İletişim Başkanlığının yazılı, görsel ve yeni medya alanında diğer ülkelerdeki muhataplarıyla ikili ilişkileri geliştirmek için de çalışmalar yaptığını ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik dezenformasyon girişimleriyle mücadele etmek için Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu'nun kurulması ve İslamofobiye karşı Türkiye-Malezya-Pakistan ortaklığında güçlü bir uluslararası medya ve iletişim merkezi kurulması, İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen iş birliği örnekleridir. 

İletişim Başkanlığının önemli görevlerinden birisi de kamuda söylem birliğinin tesis edilmesidir. Başkanlık, milli bayramlar ve anma günlerinde ülke çapında gerçekleştirilen kutlama ve etkinliklerin koordinasyonunu üstlenmektedir.

İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden, vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gören CİMER'e yapılan başvuru sayısı 2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle yaklaşık 5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Başvuruların yüzde 90'ı cevaplanmış olup, bu süre zarfında kurumların ortalama işlem süresi 16 gün olarak gerçekleşmiştir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 2019 yılı kesin hesap giderinin 377,8 milyon lira, 2020 yılı başlangıç ödeneğinin 368,1 milyon lira olduğunu, Başkanlığa 2021 yılı için 422,8 milyon lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü bildirdi.

"Diyanet, 100'ü aşkın ülkede başta din hizmeti olmak üzere, insani ve sosyal yardım faaliyetlerini sürdürmektedir"

Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Diyanetin, "İslam diniyle ilgili güvenilen, insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlayan bir kurum olmak" vizyonuyla hareket ettiğini belirten Oktay, "Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içinde ve yurt dışında tüm vatandaşlarımızla daima yakın temas halinde din hizmetleri sunma çalışmalarını sürdürmektedir. Başkanlık yürüttüğü hizmetlerde kadın hakları, engelli ve yaşlılar, çevre duyarlılığı, çocuk ve gençlik, aile yapısının korunması gibi birçok konuda bilinç oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Oktay, Başkanlığın başta Kur'an-ı Kerim meali olmak üzere, dini yayınlar alanında 44 dil ve lehçede 600 eserin basımını gerçekleştirirken, İslam'ın mesajını tüm kesimlere ulaştırmak için Diyanet TV ve radyo yayınlarını hayata geçirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Başkanlığın yaygın din eğitimi faaliyetleri, salgın sebebiyle internet üzerinden ve Diyanet TV aracılığıyla uzaktan eğitim şeklinde gerçekleşmiş, 677 bin kişi bu eğitimden yararlanmıştır. Yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla diğer ülkelerdeki hizmetlerini koordine eden Başkanlık, 100'ü aşkın ülkede başta din hizmeti olmak üzere, insani ve sosyal yardım faaliyetlerini sürdürmektedir. Başkanlığın 2019 yılı kesin hesap gideri 10,2 milyar liradır. 2020 yılı ödeneği 11,6 milyar lira olup, 2021 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı 13 milyar liradır. Başkanlığın bütçesinin yüzde 96'sı, personel maaş ve prim giderlerinden oluşmaktadır."

"Topkapı, Yıldız ve Dolmabahçe saraylarında restorasyon yapılacak"

Oktay, tarihi ve kültürel mirasın uluslararası standartlara uygun olarak korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla faaliyetlerini yürüten Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının 2019 ve 2020 yıllarında, Ankara Palas, Yıldız Şale Köşkü, Dolmabahçe Sarayı Süfera Salonu ve Veliaht Dairesi, Yıldız Sarayı Çit Kasrı, Yaveran Dairesi ve Set Köşkü, Beylerbeyi Sarayı, Topkapı Sarayı Harem ve Hazine Bölümleri, Beykoz Cam ve Billur Müzesi ve Maslak Kasrında restorasyon yaptığını anımsattı.

Topkapı, Yıldız ve Dolmabahçe Sarayları başta olmak üzere tarihi bazı yapılarda bir dizi restorasyon çalışmasının önümüzdeki yıl yapılacağını vurgulayan Oktay, "2019'da 2 milyon 685 bin 326 ziyaretçi kabulü ile turizm gelirlerine önemli ölçüde katkı sağlamış olan milli saraylar, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Mart-1 Haziran tarihleri arasını kapalı geçirmesine ve yurt dışı ziyaretçi kısıtlarına rağmen 1 milyon 103 bin 86 ziyaretçi sayısına ulaşmıştır. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının 2019 kesin hesap gideri 45,7 milyon lira olmuştur. 2020 başlangıç ödeneği 157,4 milyon lira olan Başkanlığa 2021 bütçesi için 230,4 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmüştür." bilgisini verdi.

Oktay, devlet arşivlerinin tek çatı altında toplanması hedefi doğrultusunda Devlet Arşivleri Başkanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu çerçevede, kamu kurumlarında yapılan tespit sonrasında 2 milyon belgenin Başkanlığa ulaştırıldığını bildirdi.

Araştırmacıların 42 milyon belge görüntüsüne elektronik ortamda uzaktan erişebildiğine dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 başından kasıma kadar 1,5 milyon belgenin tasnifi tamamlanmış ve 3 milyon belge görüntüsü dijital ortama aktarılmıştır. Uluslararası arşivcilik faaliyetleri kapsamında, 2020'de 5 ülke ile arşivcilik alanında iş birliği protokolü imzalanarak toplam protokol sayısı 53'e çıkarılmıştır. Ayrıca 3 farklı kitap hazırlanarak bilim camiasının istifadesine sunulmuştur. Devlet Arşivleri Başkanlığının 2019 kesin hesap gideri 99,4 milyon lira olmuştur. Başkanlığın 2020 başlangıç ödeneği 101,6 milyon lira olup, 2021 bütçesi için 172,7 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmüştür.

Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2019 kesin hesap gideri 833,5 milyon lira oldu. Başkanlığın 2020 başlangıç ödeneği, 8,8 milyar lira tutarındaki yedek ödeneğin Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinde yer alması nedeniyle 9,1 milyar lira olmuş; 2021 bütçesi için ise Başkanlığa 10,1 milyar lira ödenek tahsisi öngörülmüştür. Bu tutarın yüzde 97,3'ü yedek ödenek tertibi için kullanılacaktır." 

"Milli savunma sanayimizin katkılarıyla gerçekleşmektedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sunumunda Savunma Sanayii Başkanlığının faaliyetlerine ilişkin bilgi de verdi.

Oktay, Kurumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye, savunma sanayisindeki tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi tasarlayabilir, geliştirebilir, üretebilir, bunların ihracatını yapabilir hale gelene kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, gece gündüz çalışacağız" sözleriyle ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, şu bilgileri verdi:

"2019'da sektörün cirosu yaklaşık 11 milyar dolar, ihracat tutarı ise 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış olup yürütülen savunma projesi sayısı 700'ü aşmıştır. Sadece son 5 yılda yaklaşık 350 yeni proje başlatılmıştır. Bu veriler, savunma ihtiyaçlarımızı daha fazla yerli ve milli imkanlarla karşıladığımızı ve ürünlerimize yönelik uluslararası talebin artmakta olduğunu göstermektedir. Gerek yurt içinde gerekse sınırlarımızın ötesinde; ülkemizin menfaatlerini koruyabiliyorsak bu milli savunma sanayimizin katkılarıyla gerçekleşmektedir.

ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. İHA'lar için yerli ve milli imkanlarla geliştirilen PD-170 motorunun teslimatları devam ediyor. Türkiye'nin test ve eğitim gemisi TCG UFUK'un deniz kabul testleri başlatıldı. MİLGEM projemizin beşinci gemisi TCG İSTANBUL Fırkateyni'nin inşa faaliyetleri hızlandırılmıştır. Bu ay içerisinde 'yeni tip denizaltı' projemiz için stratejik süreçlerden birisini daha tamamladık. Katmanlı hava savunma mimarimizin oluşturulması amacıyla; HİSAR-A menzil ve irtifa yönünden geliştirilerek HİSAR A+ seviyesine çıkarılmış; HİSAR-O’nun artırılmış menzil ve ilave arayıcı başlık yetenekleriyle seri üretim faaliyetleri başlatılmıştır. KORKUT sahada aktif olarak kullanılmakta olup SUNGUR portatif hava savunma füzemizin harp başlıklı atış testi başarıyla gerçekleştirilmiştir."

Oktay, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması amacıyla ilk yerli sonda roketinin fırlatıldığını, 130 kilometre irtifaya ulaşılarak ilk kez uzayın sınırı kabul edilen 100 km seviyesinin aşıldığını ifade etti.

Savunma sanayisindeki gelişmeleri anlatan Oktay, "Türkiye'nin ilk Milli Hava-Hava Füzesi GÖKTUĞ'da uçak üzeri testlere, ilk milli deniz füzemiz ATMACA'da seri üretim sürecine başlanmıştır. Mini akıllı mühimmatlarımız ile güdüm kitlerimizin üretim, teslimat ve ihracatları sürmektedir. Ar-Ge projeleriyle, katmanlı imalat, kızılötesi, lazer ve elektromanyetik, elektro optik, yapay zeka, geniş bant haberleşme, enerjik malzemeler ve KBRN teknolojileri konularında çalışmalar sürdürülmektedir. 2021 itibarıyla AKINCI, AKYA, KARAOK ve ATMACA projelerimizde teslimat faaliyetlerine başlamayı, TCG ANADOLU'yu envantere almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Oktay, Savunma Sanayii Başkanlığının 2019 yılı kesin hesap giderinin 107 milyon lira olduğunu anımsatarak, 2020 yılı başlangıç ödeneği 100,8 milyon lira olan Başkanlığa, 2021 için 120,1 milyon lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2019'a ilişkin Sayıştay denetimleri sonucunda; Savunma Sanayii Başkanlığında 2, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 3 ve Devlet Arşivleri Başkanlığında 1 olmak üzere toplam 6 bulguya rastlandığını açıklayan Oktay, bu bulgulara ilişkin kurumların çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

"MİT Başkanlığı gurur vesilesi kurumlarımızdan birisi"

Oktay, sunumunda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının istihbaratın tüm dallarından, koordinasyonundan ve istihbarat diplomasisinden sorumlu, gurur vesilesi kurumlardan birisi olduğunu kaydetti.

MİT Başkanlığının, Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarlarını hedef alan tehditlere karşı en nitelikli şekilde cevap verebilme ve dünya ölçeğinde bir istihbarat servisi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Ülkemiz, aynı anda PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DHKP/C gibi farklı ideolojilere ve dış desteğe sahip silahlı terör örgütleriyle eşzamanlı mücadele eden nadir ülkelerdendir. Ayrıca, küresel ve bölgesel düzeyde etkili olan belli başlı aktörler, Türkiye'nin içeride istikrarsızlaştırılması, dışarıda da önünün kesilmesi amacıyla çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Bu tehditler ve sınamalar karşısında, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızca gelişmelerin doğru ve anlık takibi ile ön alıcı istihbarat üretildiğini, zamanında ve etkili istihbarat çalışmaları yürütüldüğünü, yurt içinde ve yurt dışında başarılı ve sonuca ulaşan operasyonel faaliyetler gerçekleştirildiğini memnuniyetle müşahede etmekteyiz."

Oktay, Başkanlığın teknik kapasitesinin artırılması, elektronik ve sinyal istihbaratı kabiliyetlerinin güçlendirilmesi ve bu yeteneklerin de insan istihbaratı ile desteklenmesinin, başarının sağlanmasında önemli rol oynadığını bildirerek, "Tüm bu çalışmaları için 2019 kesin hesap gideri 2,4 milyar lira olan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına 2020 başlangıç ödeneği olarak 2,2 milyar lira, 2021 bütçe teklifi olarak da 2,6 milyar lira ödenek tahsisi öngörülmüştür." ifadelerini kullandı.

Oktay, ulusal güvenlikle ilgili bir diğer stratejik kurum olan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin 34,8 milyon lira olduğunu, 2021 yılı bütçe teklifinde ödenek tutarının ise 38,1 milyon lira olarak öngörüldüğünü söyledi. 

Sunumunda Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine ilişkin bilgi de veren Oktay, "Kütüphane koleksiyonunda kayıtları yapılmış 1 milyon 699 bin basılı kitap, 13 bin 191 basılı dergiye ait 1 milyon 910 binin üzerinde süreli yayın sayısı bulunmaktadır. Yayınların büyük kısmı devir ve bağış ile sağlanmıştır. Kayıt girişi yapılacak 400 bine yakın yayın bulunmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığına yöneltilen soru önergelerinin cevaplanma oranını yüzde 91 olduğunu ifade eden Oktay, "Ayrıca 27 Ekim’de gerçekleştirmiş olduğum bütçe sunumu kapsamında burada şahsıma yöneltilen 151 soru ve eleştirinin de hemen hemen tamamına cevap verilmiştir." diye konuştu.

Oktay, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve milletvekillerine sundukları her türlü katkı için teşekkür ederek, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşların bütçe ve kesin hesaplarının hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın