TECHNOPC

17.03.2022 13:16
Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, "Technopc, özellikle kurumsal müşterilere teknolojik ürün çözümlerinin, yıllardır onaylanmış ürünler olmasının getirdiği güvenle, kamunun beklentilerine cevap vermekte zorlanmıyor, sorunsuz ürün sunabiliyoruz" dedi

30.12.2021 18:00
Technopc Ortağı Murat Yücel, "Endüstrideki geçiş süreçlerinde Panel PC'ler dün olduğu gibi yarınlarda da oldukça önemli bir role sahip olacak. Technopc'nin birçok alanda, halihazırda çalışan 500 bini aşkın aktif çalışan cihazı bulunmaktadır" dedi

18.11.2021 11:03
Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, "İlaç dozajının hastane envanterinden düşülmesinin sağlanması, hatalı yapılma ihtimalinin kalkması, mobil ilaç dağıtım sisteminin online yapılması, insan hatasını en aza indirgeyerek faydalı model geliştirdik" dedi

25.10.2021 15:29
Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, "Kamu ve özel sektör arasındaki dayanışmanın geliştirilmesi, ortak akıl ile hareket edilmesi, bilişim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanması bakımından Kamu-BİB’24 etkinliği çok önemli" dedi

05.07.2021 11:42
Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, "Öncelikle Türkiye’de, genelde tüm dünyada, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu özel donanımları yerli olarak geliştirip milli çözümler serisi haline getiriyoruz" dedi