TECHNOPC

19.11.2021 19:28:15
Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, "İlaç dozajının hastane envanterinden düşülmesinin sağlanması, hatalı yapılma ihtimalinin kalkması, mobil ilaç dağıtım sisteminin online yapılması, insan hatasını en aza indirgeyerek faydalı model geliştirdik" dedi

26.10.2021 15:34:22
Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, "Kamu ve özel sektör arasındaki dayanışmanın geliştirilmesi, ortak akıl ile hareket edilmesi, bilişim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanması bakımından Kamu-BİB’24 etkinliği çok önemli" dedi

6.07.2021 12:21:51
Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, "Öncelikle Türkiye’de, genelde tüm dünyada, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu özel donanımları yerli olarak geliştirip milli çözümler serisi haline getiriyoruz" dedi