AKENERJİ

AKENERJİ

8.01.2021 18:57:36
Akenerji, yenilenebilir elektrik santrallerinden elde ettiği emisyon azaltım sertifikalarının ticareti ile toplamda 570 bin ton karbon emisyonunun sıfırlanmasını sağladı