Euro
9.80
Dolar
8.13
BIST 100
1,366.54
Altın
1,767.85

Avalara, INPOSIA’yı Satın Alma İşlemini Tamamlıyor

LogoAvalara, INPOSIA’yı Satın Alma İşlemini Tamamlıyor

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Her büyüklükteki şirketler için vergi uyumu otomasyonu sağlamada bir lider olan Avalara, Inc. (NYSE: AVLR) bugün, INPOSIA Solutions GmbH şirketini satın alma işlemini tamamladığını duyurdu. INPOSIA şirketler için dijital dönüşüm çabalarını desteklemek ve gerçek zamanlı uyum gerekliliklerini çözümlemek için e-fatura düzenleme, dijital vergi beyanı ve sistem ve veri bütünleştirmesi sağlayan bir Alman yazılım şirketidir.

Dünyanın çeşitli yerlerinde vergi makamlarının getirdiği gerçek zamanlı uyum gerekliliklerinin yaygınlaşmasının nedeni mali şeffaflık ve yolsuzluğu azaltma ihtiyacıdır. 60’ı aşkın ülke uyum amacı ile, şirketlerin uyumu hükümetler nezdinde doğrulamasını gerekli tutan bir e-fatura düzenleme sistemi kullanmaktadır veya buna geçme niyetinde olduğunu açıklamıştır. Tam gereklilikler ülkeler arasında değişmekte ve zamanlı şekilde beyan yapılması, sunulması gereken faturaların türleri, beyan için değer eşikleri ve biçimlendirme temelinde farklılık göstermektedir. Şirketler tedarik zinciri boyunca süreçleri basitleştirmek ve vergi makamlarına veri beyanlarının ve mali beyanların son adımlarını otomatik duruma getirmek için teknoloji kullanmaktadır.

INPOSIA günümüzde esasen çokuluslu Avrupalı şirketlerden oluşan 500’den çok müşteriye hizmet veriyor. Sağladığı gömülü teknoloji iş ortakları ve tedarikçiler arasında veri ve fatura alışverişlerini kolaylaştırıyor. Sağladığı e-fatura düzenleme çözümleri şirketlere yasal uyuma sahip elektronik faturalar gönderme ve alma olanağı veriyor. INPOSIA 19 adet ülke düzeyinde vergi beyanı sistemine entegrasyona sahiptir veya bunları yönetmektedir ve Pan-European Public Procurement OnLine (PEPPOL) ağı üzerinde özel şirketler ile kamu makamları arasında elektronik fatura alışverişi için belgelendirilmiş bir erişim noktasıdır.

INPOSIA dünyanın çeşitli yerlerindeki müşterileri gerçek zamanlı uyum ile desteklemek için Avalaranın Brezilya ve Hindistan’daki mevcut e-fatura düzenleme olanaklarından yararlanacak.

INPOSIA müşterileri uyum gerekliliklerini yönetmek için daha etkili bir yol arıyor ve bizim bütünleşik, otomatik araçlarımız onların zaten sahip olduğu BT çözümlerinin içine gerekli veri alışverişi unsurlarını yerleştirmesine olanak veriyor, diyor INPOSIA CEO’su Muzaffer Havcarci ve ekliyor. Avalara ile, müşterilerimiz için uyum süreçlerini dijital ve sorunsuz duruma getirme vizyonunu paylaşıyoruz ve dünyanın çeşitli yerlerinde dijital uyum zorunlu tutulmaya devam edilirken birlikte çalışmayı umuyoruz.

Küresel, dijital ticaret dolaylı vergilerin ve gümrük vergilerinin tahsil edilmesindeki karmaşıklığı arttırdı ve hükümetler vergi geliri akışlarının görünürlüğünü arttırmak ve yolsuzluğu azaltmak için teknolojiden yararlanıyor. Günümüzde 60’ı aşkın ülke uyum amacı ile bir e-fatura düzenleme sistemi kullanmaktadır veya buna geçme niyetinde olduğunu açıklamıştır. Hükümetler elektronik beyan gereklilikleri benimserken ve bunları genişletirken INPOSIA ile birlikte çalışmaktan umutluyuz, diyor Avalara Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı Jayme Fishman.

Gelişmiş teknolojiler ve uzmanlık elde etmek Avalaranın misyonu ve büyüme stratejisi için temel bir önem taşıyor. INPOSIA’nın satın alınması sayesinde Avalara her büyüklükteki şirket için günümüzde ve gelecekte küresel uyum gerekliliklerini yönetmek üzere daha da genişlemiş oluyor.

İleriye Dönük Beyanlar

Bu basın açıklaması, başka şeylerin yanı sıra umulan büyüme fırsatları ve satın alma işleminden doğan sinerjiler hakkındaki beyanlar dahil olmak üzere ileriye dönük beyanlar içermektedir. Bazı durumlarda ileriye dönük beyanları belirleyebilirsiniz çünkü bunlar olabilir, devam ediyor, bekleniyor,, olmalıdır, olacak gibi sözcükler veya benzer ifadeler ve bu terimlerin negatiflerini içerir.

Bu ileriye dönük beyanlar, fiili performansın veya sonuçların ileriye dönük beyanlar ile ifade edilenlerden veya öngörülenlerden maddi şekilde farkı olmasına yol açabilecek riskler, belirsizlikler ve varsayımlar içerir. Bu risklerin veya belirsizliklerin herhangi birisi gerçekleştiği veya varsayımlarımızdan herhangi birisi yanlış çıktığı takdirde, fiili sonuçlarımız bu ileriye dönük beyanlar ile ifade veya ima edilen sonuçlardan maddi şekilde farkı olabilir. Bu riskler ve belirsizlikler şunlar ile ilişkili riskler içerir: INPOSIA’yı şirketimize başarılı şekilde bütünleştirme olanağımız; gelir artışı hızımızı sürdürme, kârlılığı başarma veya sürdürme ve öngörülmüş büyümemizi etkili şekilde yönetme yeteneğimiz ve 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıl için Form 10-K üzerindeki Yıllık Raporumuzda ve ardından Form 10-Q üzerindeki üç aylık raporlarımızda Risk Etkenleri başlığı altında açıklanan ve mali sonuçlarımız ve ileriye dönük beyanlarımız ile birlikte okunması gereken riskler dahil olmak üzere zaman zaman Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonuna verdiğimiz başka dosyalarda açıklanan riskler. Bu basın açıklamasındaki tüm ileriye dönük beyanlar bu belgede belirtilen tarihte sahip olduğumuz bilgilere dayanmaktadır ve sağlanan ileriye dönük beyanları bunların açıklandığı tarihten sonra meydana gelen olayları veya mevcut bulunan koşulları yansıtacak şekilde güncellemek için yasanın gerektirmesi dışında hiçbir yükümlülük üstlenmiyoruz.

Avalara, Inc. Hakkında.

Avalara her büyüklükteki şirkete vergi uyumunu doğru şekilde sağlamaya yardımcı olur. Avalara önde gelen ERP, muhasebe, e-ticaret ve daha başka mali yönetim sistemi sağlayıcıları ile iş ortaklığı halinde satış ve kullanım, KDV, mal ve hizmet, tüketim, iletişim, konut ve diğer dolaylı vergi türleri dahil olmak üzere çeşitli ticari işlem vergileri için bulut tabanlı uyum çözümleri sağlamaktadır. Genel merkezi Seattle’da bulunan Avalara ABD’nin çeşitli yerlerinde ve dünya çapında Brezilya, Avrupa ve Hindistan’da ofislere sahiptir. Daha fazla bilgi avalara.com adresinde bulunabilir.

Bu duyurunun orijinal kaynak dildeki metni, resmi ve geçerli versiyondur. Çeviriler sadece yardımcı olmak amacıyla sunulmuştur ve kanuni geçerlik sahibi tek metin olan kaynak dilde hazırlanan metin ile çapraz başvuru yöntemine göre incelenmelidir.

İletişim Bilgileri

Medya İrtibatı Jesse Hamlin media@avalara.com 518-281-0631
Yatırımcı İrtibatı Jennifer Gianola
jennifer.gianola@avalara.com 650-499-9837

 

Kaynak: Avalara, Inc.