Turqia fillon në qytetin Siirt operacionin antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol"

Turqia fillon në qytetin Siirt operacionin antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol"

Ministria e Brendshme e Turqisë njoftoi fillimin e operacionit antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" në Siirt. Në deklaratën e ministrisë thuhet se operacioni "Yıldırım-11 Herekol" është filluar me një personeli prej 1.003 personash nën drejtimin e Komandës së Xhandarmërisë së qytetit Siirt me qëllim për të nxjerrë plotësisht nga rendi i ditës organizatën terroriste separatiste dhe për të neutralizuar terroristët që vlerësohen se ndodhen në rajon. Në operacion marrin pjesë 1.003 forca nga 56 njësi operacionale të përbërë nga forcat komando të xhandarmërisë, forcat speciale të xhandarmërisë (JÖH), forcat speciale të policisë (PÖH) dhe forcat e sigurisë që janë me detyrë në komandën e xhandarmërisë së qytetit Siirt. ( İçişleri Bakanlığı - Anadolu Agency )

Turqia fillon në qytetin Siirt operacionin antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

Ministria e Brendshme e Turqisë njoftoi fillimin e operacionit antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" në Siirt. Në deklaratën e ministrisë thuhet se operacioni "Yıldırım-11 Herekol" është filluar me një personeli prej 1.003 personash nën drejtimin e Komandës së Xhandarmërisë së qytetit Siirt me qëllim për të nxjerrë plotësisht nga rendi i ditës organizatën terroriste separatiste dhe për të neutralizuar terroristët që vlerësohen se ndodhen në rajon. Në operacion marrin pjesë 1.003 forca nga 56 njësi operacionale të përbërë nga forcat komando të xhandarmërisë, forcat speciale të xhandarmërisë (JÖH), forcat speciale të policisë (PÖH) dhe forcat e sigurisë që janë me detyrë në komandën e xhandarmërisë së qytetit Siirt. ( İçişleri Bakanlığı - Anadolu Agency )

Turqia fillon në qytetin Siirt operacionin antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

Ministria e Brendshme e Turqisë njoftoi fillimin e operacionit antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" në Siirt. Në deklaratën e ministrisë thuhet se operacioni "Yıldırım-11 Herekol" është filluar me një personeli prej 1.003 personash nën drejtimin e Komandës së Xhandarmërisë së qytetit Siirt me qëllim për të nxjerrë plotësisht nga rendi i ditës organizatën terroriste separatiste dhe për të neutralizuar terroristët që vlerësohen se ndodhen në rajon. Në operacion marrin pjesë 1.003 forca nga 56 njësi operacionale të përbërë nga forcat komando të xhandarmërisë, forcat speciale të xhandarmërisë (JÖH), forcat speciale të policisë (PÖH) dhe forcat e sigurisë që janë me detyrë në komandën e xhandarmërisë së qytetit Siirt. ( İçişleri Bakanlığı - Anadolu Agency )

Turqia fillon në qytetin Siirt operacionin antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

Ministria e Brendshme e Turqisë njoftoi fillimin e operacionit antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" në Siirt. Në deklaratën e ministrisë thuhet se operacioni "Yıldırım-11 Herekol" është filluar me një personeli prej 1.003 personash nën drejtimin e Komandës së Xhandarmërisë së qytetit Siirt me qëllim për të nxjerrë plotësisht nga rendi i ditës organizatën terroriste separatiste dhe për të neutralizuar terroristët që vlerësohen se ndodhen në rajon. Në operacion marrin pjesë 1.003 forca nga 56 njësi operacionale të përbërë nga forcat komando të xhandarmërisë, forcat speciale të xhandarmërisë (JÖH), forcat speciale të policisë (PÖH) dhe forcat e sigurisë që janë me detyrë në komandën e xhandarmërisë së qytetit Siirt. ( İçişleri Bakanlığı - Anadolu Agency )

Turqia fillon në qytetin Siirt operacionin antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

Ministria e Brendshme e Turqisë njoftoi fillimin e operacionit antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" në Siirt. Në deklaratën e ministrisë thuhet se operacioni "Yıldırım-11 Herekol" është filluar me një personeli prej 1.003 personash nën drejtimin e Komandës së Xhandarmërisë së qytetit Siirt me qëllim për të nxjerrë plotësisht nga rendi i ditës organizatën terroriste separatiste dhe për të neutralizuar terroristët që vlerësohen se ndodhen në rajon. Në operacion marrin pjesë 1.003 forca nga 56 njësi operacionale të përbërë nga forcat komando të xhandarmërisë, forcat speciale të xhandarmërisë (JÖH), forcat speciale të policisë (PÖH) dhe forcat e sigurisë që janë me detyrë në komandën e xhandarmërisë së qytetit Siirt. ( İçişleri Bakanlığı - Anadolu Agency )

Turqia fillon në qytetin Siirt operacionin antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

Ministria e Brendshme e Turqisë njoftoi fillimin e operacionit antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" në Siirt. Në deklaratën e ministrisë thuhet se operacioni "Yıldırım-11 Herekol" është filluar me një personeli prej 1.003 personash nën drejtimin e Komandës së Xhandarmërisë së qytetit Siirt me qëllim për të nxjerrë plotësisht nga rendi i ditës organizatën terroriste separatiste dhe për të neutralizuar terroristët që vlerësohen se ndodhen në rajon. Në operacion marrin pjesë 1.003 forca nga 56 njësi operacionale të përbërë nga forcat komando të xhandarmërisë, forcat speciale të xhandarmërisë (JÖH), forcat speciale të policisë (PÖH) dhe forcat e sigurisë që janë me detyrë në komandën e xhandarmërisë së qytetit Siirt. ( İçişleri Bakanlığı - Anadolu Agency )

Turqia fillon në qytetin Siirt operacionin antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

Ministria e Brendshme e Turqisë njoftoi fillimin e operacionit antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" në Siirt. Në deklaratën e ministrisë thuhet se operacioni "Yıldırım-11 Herekol" është filluar me një personeli prej 1.003 personash nën drejtimin e Komandës së Xhandarmërisë së qytetit Siirt me qëllim për të nxjerrë plotësisht nga rendi i ditës organizatën terroriste separatiste dhe për të neutralizuar terroristët që vlerësohen se ndodhen në rajon. Në operacion marrin pjesë 1.003 forca nga 56 njësi operacionale të përbërë nga forcat komando të xhandarmërisë, forcat speciale të xhandarmërisë (JÖH), forcat speciale të policisë (PÖH) dhe forcat e sigurisë që janë me detyrë në komandën e xhandarmërisë së qytetit Siirt. ( İçişleri Bakanlığı - Anadolu Agency )

Turqia fillon në qytetin Siirt operacionin antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

Ministria e Brendshme e Turqisë njoftoi fillimin e operacionit antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" në Siirt. Në deklaratën e ministrisë thuhet se operacioni "Yıldırım-11 Herekol" është filluar me një personeli prej 1.003 personash nën drejtimin e Komandës së Xhandarmërisë së qytetit Siirt me qëllim për të nxjerrë plotësisht nga rendi i ditës organizatën terroriste separatiste dhe për të neutralizuar terroristët që vlerësohen se ndodhen në rajon. Në operacion marrin pjesë 1.003 forca nga 56 njësi operacionale të përbërë nga forcat komando të xhandarmërisë, forcat speciale të xhandarmërisë (JÖH), forcat speciale të policisë (PÖH) dhe forcat e sigurisë që janë me detyrë në komandën e xhandarmërisë së qytetit Siirt. ( İçişleri Bakanlığı - Anadolu Agency )

Turqia fillon në qytetin Siirt operacionin antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

Ministria e Brendshme e Turqisë njoftoi fillimin e operacionit antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" në Siirt. Në deklaratën e ministrisë thuhet se operacioni "Yıldırım-11 Herekol" është filluar me një personeli prej 1.003 personash nën drejtimin e Komandës së Xhandarmërisë së qytetit Siirt me qëllim për të nxjerrë plotësisht nga rendi i ditës organizatën terroriste separatiste dhe për të neutralizuar terroristët që vlerësohen se ndodhen në rajon. Në operacion marrin pjesë 1.003 forca nga 56 njësi operacionale të përbërë nga forcat komando të xhandarmërisë, forcat speciale të xhandarmërisë (JÖH), forcat speciale të policisë (PÖH) dhe forcat e sigurisë që janë me detyrë në komandën e xhandarmërisë së qytetit Siirt. ( İçişleri Bakanlığı - Anadolu Agency )

Turqia fillon në qytetin Siirt operacionin antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

Ministria e Brendshme e Turqisë njoftoi fillimin e operacionit antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" në Siirt. Në deklaratën e ministrisë thuhet se operacioni "Yıldırım-11 Herekol" është filluar me një personeli prej 1.003 personash nën drejtimin e Komandës së Xhandarmërisë së qytetit Siirt me qëllim për të nxjerrë plotësisht nga rendi i ditës organizatën terroriste separatiste dhe për të neutralizuar terroristët që vlerësohen se ndodhen në rajon. Në operacion marrin pjesë 1.003 forca nga 56 njësi operacionale të përbërë nga forcat komando të xhandarmërisë, forcat speciale të xhandarmërisë (JÖH), forcat speciale të policisë (PÖH) dhe forcat e sigurisë që janë me detyrë në komandën e xhandarmërisë së qytetit Siirt. ( İçişleri Bakanlığı - Anadolu Agency )

Turqia fillon në qytetin Siirt operacionin antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

Ministria e Brendshme e Turqisë njoftoi fillimin e operacionit antiterrorist "Yıldırım-11 Herekol" në Siirt. Në deklaratën e ministrisë thuhet se operacioni "Yıldırım-11 Herekol" është filluar me një personeli prej 1.003 personash nën drejtimin e Komandës së Xhandarmërisë së qytetit Siirt me qëllim për të nxjerrë plotësisht nga rendi i ditës organizatën terroriste separatiste dhe për të neutralizuar terroristët që vlerësohen se ndodhen në rajon. Në operacion marrin pjesë 1.003 forca nga 56 njësi operacionale të përbërë nga forcat komando të xhandarmërisë, forcat speciale të xhandarmërisë (JÖH), forcat speciale të policisë (PÖH) dhe forcat e sigurisë që janë me detyrë në komandën e xhandarmërisë së qytetit Siirt. ( İçişleri Bakanlığı - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit