Turqi, policet e operacioneve speciale makth për organizatën terroriste PKK

Turqi, policet e operacioneve speciale makth për organizatën terroriste PKK

Policet e Operacioneve Speciale (PÖH), pas një trajnimi të ngjeshur kryejnë detyrën në pozitën gjeografike në qytetin Hakkari të Turqisë dhe me operacionet që ato kryejnë janë bërë makth për organizatën terroriste PKK. Me detyrë në drejtorinë e Departamentit policor të Operacioneve Speciale të Policisë së Përgjithshme në qytetin Hakkari, policet kryejnë detyrën e tyre me një gatishmëri 24 orë në 7 ditë të javës. ( Özkan Bilgin - Anadolu Agency )

Turqi, policet e operacioneve speciale makth për organizatën terroriste PKK
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Policet e Operacioneve Speciale (PÖH), pas një trajnimi të ngjeshur kryejnë detyrën në pozitën gjeografike në qytetin Hakkari të Turqisë dhe me operacionet që ato kryejnë janë bërë makth për organizatën terroriste PKK. Me detyrë në drejtorinë e Departamentit policor të Operacioneve Speciale të Policisë së Përgjithshme në qytetin Hakkari, policet kryejnë detyrën e tyre me një gatishmëri 24 orë në 7 ditë të javës. ( Özkan Bilgin - Anadolu Agency )

Turqi, policet e operacioneve speciale makth për organizatën terroriste PKK
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Policet e Operacioneve Speciale (PÖH), pas një trajnimi të ngjeshur kryejnë detyrën në pozitën gjeografike në qytetin Hakkari të Turqisë dhe me operacionet që ato kryejnë janë bërë makth për organizatën terroriste PKK. Me detyrë në drejtorinë e Departamentit policor të Operacioneve Speciale të Policisë së Përgjithshme në qytetin Hakkari, policet kryejnë detyrën e tyre me një gatishmëri 24 orë në 7 ditë të javës. ( Özkan Bilgin - Anadolu Agency )

Turqi, policet e operacioneve speciale makth për organizatën terroriste PKK
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Policet e Operacioneve Speciale (PÖH), pas një trajnimi të ngjeshur kryejnë detyrën në pozitën gjeografike në qytetin Hakkari të Turqisë dhe me operacionet që ato kryejnë janë bërë makth për organizatën terroriste PKK. Me detyrë në drejtorinë e Departamentit policor të Operacioneve Speciale të Policisë së Përgjithshme në qytetin Hakkari, policet kryejnë detyrën e tyre me një gatishmëri 24 orë në 7 ditë të javës. ( Özkan Bilgin - Anadolu Agency )

Turqi, policet e operacioneve speciale makth për organizatën terroriste PKK
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Policet e Operacioneve Speciale (PÖH), pas një trajnimi të ngjeshur kryejnë detyrën në pozitën gjeografike në qytetin Hakkari të Turqisë dhe me operacionet që ato kryejnë janë bërë makth për organizatën terroriste PKK. Me detyrë në drejtorinë e Departamentit policor të Operacioneve Speciale të Policisë së Përgjithshme në qytetin Hakkari, policet kryejnë detyrën e tyre me një gatishmëri 24 orë në 7 ditë të javës. ( Özkan Bilgin - Anadolu Agency )

Turqi, policet e operacioneve speciale makth për organizatën terroriste PKK
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Policet e Operacioneve Speciale (PÖH), pas një trajnimi të ngjeshur kryejnë detyrën në pozitën gjeografike në qytetin Hakkari të Turqisë dhe me operacionet që ato kryejnë janë bërë makth për organizatën terroriste PKK. Me detyrë në drejtorinë e Departamentit policor të Operacioneve Speciale të Policisë së Përgjithshme në qytetin Hakkari, policet kryejnë detyrën e tyre me një gatishmëri 24 orë në 7 ditë të javës. ( Özkan Bilgin - Anadolu Agency )

Turqi, policet e operacioneve speciale makth për organizatën terroriste PKK
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Policet e Operacioneve Speciale (PÖH), pas një trajnimi të ngjeshur kryejnë detyrën në pozitën gjeografike në qytetin Hakkari të Turqisë dhe me operacionet që ato kryejnë janë bërë makth për organizatën terroriste PKK. Me detyrë në drejtorinë e Departamentit policor të Operacioneve Speciale të Policisë së Përgjithshme në qytetin Hakkari, policet kryejnë detyrën e tyre me një gatishmëri 24 orë në 7 ditë të javës. ( Özkan Bilgin - Anadolu Agency )

Turqi, policet e operacioneve speciale makth për organizatën terroriste PKK
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Policet e Operacioneve Speciale (PÖH), pas një trajnimi të ngjeshur kryejnë detyrën në pozitën gjeografike në qytetin Hakkari të Turqisë dhe me operacionet që ato kryejnë janë bërë makth për organizatën terroriste PKK. Me detyrë në drejtorinë e Departamentit policor të Operacioneve Speciale të Policisë së Përgjithshme në qytetin Hakkari, policet kryejnë detyrën e tyre me një gatishmëri 24 orë në 7 ditë të javës. ( Özkan Bilgin - Anadolu Agency )

Turqi, policet e operacioneve speciale makth për organizatën terroriste PKK
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Policet e Operacioneve Speciale (PÖH), pas një trajnimi të ngjeshur kryejnë detyrën në pozitën gjeografike në qytetin Hakkari të Turqisë dhe me operacionet që ato kryejnë janë bërë makth për organizatën terroriste PKK. Me detyrë në drejtorinë e Departamentit policor të Operacioneve Speciale të Policisë së Përgjithshme në qytetin Hakkari, policet kryejnë detyrën e tyre me një gatishmëri 24 orë në 7 ditë të javës. ( Özkan Bilgin - Anadolu Agency )

Turqi, policet e operacioneve speciale makth për organizatën terroriste PKK
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Policet e Operacioneve Speciale (PÖH), pas një trajnimi të ngjeshur kryejnë detyrën në pozitën gjeografike në qytetin Hakkari të Turqisë dhe me operacionet që ato kryejnë janë bërë makth për organizatën terroriste PKK. Me detyrë në drejtorinë e Departamentit policor të Operacioneve Speciale të Policisë së Përgjithshme në qytetin Hakkari, policet kryejnë detyrën e tyre me një gatishmëri 24 orë në 7 ditë të javës. ( Özkan Bilgin - Anadolu Agency )

Turqi, policet e operacioneve speciale makth për organizatën terroriste PKK
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Policet e Operacioneve Speciale (PÖH), pas një trajnimi të ngjeshur kryejnë detyrën në pozitën gjeografike në qytetin Hakkari të Turqisë dhe me operacionet që ato kryejnë janë bërë makth për organizatën terroriste PKK. Me detyrë në drejtorinë e Departamentit policor të Operacioneve Speciale të Policisë së Përgjithshme në qytetin Hakkari, policet kryejnë detyrën e tyre me një gatishmëri 24 orë në 7 ditë të javës. ( Özkan Bilgin - Anadolu Agency )

Turqi, policet e operacioneve speciale makth për organizatën terroriste PKK
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Policet e Operacioneve Speciale (PÖH), pas një trajnimi të ngjeshur kryejnë detyrën në pozitën gjeografike në qytetin Hakkari të Turqisë dhe me operacionet që ato kryejnë janë bërë makth për organizatën terroriste PKK. Me detyrë në drejtorinë e Departamentit policor të Operacioneve Speciale të Policisë së Përgjithshme në qytetin Hakkari, policet kryejnë detyrën e tyre me një gatishmëri 24 orë në 7 ditë të javës. ( Özkan Bilgin - Anadolu Agency )

Turqi, policet e operacioneve speciale makth për organizatën terroriste PKK
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Policet e Operacioneve Speciale (PÖH), pas një trajnimi të ngjeshur kryejnë detyrën në pozitën gjeografike në qytetin Hakkari të Turqisë dhe me operacionet që ato kryejnë janë bërë makth për organizatën terroriste PKK. Me detyrë në drejtorinë e Departamentit policor të Operacioneve Speciale të Policisë së Përgjithshme në qytetin Hakkari, policet kryejnë detyrën e tyre me një gatishmëri 24 orë në 7 ditë të javës. ( Özkan Bilgin - Anadolu Agency )

Turqi, policet e operacioneve speciale makth për organizatën terroriste PKK
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Policet e Operacioneve Speciale (PÖH), pas një trajnimi të ngjeshur kryejnë detyrën në pozitën gjeografike në qytetin Hakkari të Turqisë dhe me operacionet që ato kryejnë janë bërë makth për organizatën terroriste PKK. Me detyrë në drejtorinë e Departamentit policor të Operacioneve Speciale të Policisë së Përgjithshme në qytetin Hakkari, policet kryejnë detyrën e tyre me një gatishmëri 24 orë në 7 ditë të javës. ( Özkan Bilgin - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit