Travetat e Giresunit do t'i shtojnë vlerë turizmit në vend

Travetat e Giresunit do t'i shtojnë vlerë turizmit në vend

Travetat Göksu të cilat janë planifikuar të zhvillohen me një projekt të ri bashkë me travetat Kuzalan të formuara nga ujërat minerale në qytetin Giresun të Turqisë, do të rrisin vlerat e turizmit në rajon. Me zhvillimin e turizmi për travetat të cilat ndodhen në rajonin Dereli dhe të cilat nga qytetarët emërohen si "guri i bardhë" synohet që ato të bëhen si një markë në turizëm. ( Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun - Anadolu Agency )

Travetat e Giresunit do t'i shtojnë vlerë turizmit në vend
Fotoğraf: Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun

Travetat Göksu të cilat janë planifikuar të zhvillohen me një projekt të ri bashkë me travetat Kuzalan të formuara nga ujërat minerale në qytetin Giresun të Turqisë, do të rrisin vlerat e turizmit në rajon. Me zhvillimin e turizmi për travetat të cilat ndodhen në rajonin Dereli dhe të cilat nga qytetarët emërohen si "guri i bardhë" synohet që ato të bëhen si një markë në turizëm. ( Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun - Anadolu Agency )

Travetat e Giresunit do t'i shtojnë vlerë turizmit në vend
Fotoğraf: Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun

Travetat Göksu të cilat janë planifikuar të zhvillohen me një projekt të ri bashkë me travetat Kuzalan të formuara nga ujërat minerale në qytetin Giresun të Turqisë, do të rrisin vlerat e turizmit në rajon. Me zhvillimin e turizmi për travetat të cilat ndodhen në rajonin Dereli dhe të cilat nga qytetarët emërohen si "guri i bardhë" synohet që ato të bëhen si një markë në turizëm. ( Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun - Anadolu Agency )

Travetat e Giresunit do t'i shtojnë vlerë turizmit në vend
Fotoğraf: Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun

Travetat Göksu të cilat janë planifikuar të zhvillohen me një projekt të ri bashkë me travetat Kuzalan të formuara nga ujërat minerale në qytetin Giresun të Turqisë, do të rrisin vlerat e turizmit në rajon. Me zhvillimin e turizmi për travetat të cilat ndodhen në rajonin Dereli dhe të cilat nga qytetarët emërohen si "guri i bardhë" synohet që ato të bëhen si një markë në turizëm. ( Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun - Anadolu Agency )

Travetat e Giresunit do t'i shtojnë vlerë turizmit në vend
Fotoğraf: Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun

Travetat Göksu të cilat janë planifikuar të zhvillohen me një projekt të ri bashkë me travetat Kuzalan të formuara nga ujërat minerale në qytetin Giresun të Turqisë, do të rrisin vlerat e turizmit në rajon. Me zhvillimin e turizmi për travetat të cilat ndodhen në rajonin Dereli dhe të cilat nga qytetarët emërohen si "guri i bardhë" synohet që ato të bëhen si një markë në turizëm. ( Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun - Anadolu Agency )

Travetat e Giresunit do t'i shtojnë vlerë turizmit në vend
Fotoğraf: Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun

Travetat Göksu të cilat janë planifikuar të zhvillohen me një projekt të ri bashkë me travetat Kuzalan të formuara nga ujërat minerale në qytetin Giresun të Turqisë, do të rrisin vlerat e turizmit në rajon. Me zhvillimin e turizmi për travetat të cilat ndodhen në rajonin Dereli dhe të cilat nga qytetarët emërohen si "guri i bardhë" synohet që ato të bëhen si një markë në turizëm. ( Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun - Anadolu Agency )

Travetat e Giresunit do t'i shtojnë vlerë turizmit në vend
Fotoğraf: Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun

Travetat Göksu të cilat janë planifikuar të zhvillohen me një projekt të ri bashkë me travetat Kuzalan të formuara nga ujërat minerale në qytetin Giresun të Turqisë, do të rrisin vlerat e turizmit në rajon. Me zhvillimin e turizmi për travetat të cilat ndodhen në rajonin Dereli dhe të cilat nga qytetarët emërohen si "guri i bardhë" synohet që ato të bëhen si një markë në turizëm. ( Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun - Anadolu Agency )

Travetat e Giresunit do t'i shtojnë vlerë turizmit në vend
Fotoğraf: Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun

Travetat Göksu të cilat janë planifikuar të zhvillohen me një projekt të ri bashkë me travetat Kuzalan të formuara nga ujërat minerale në qytetin Giresun të Turqisë, do të rrisin vlerat e turizmit në rajon. Me zhvillimin e turizmi për travetat të cilat ndodhen në rajonin Dereli dhe të cilat nga qytetarët emërohen si "guri i bardhë" synohet që ato të bëhen si një markë në turizëm. ( Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun - Anadolu Agency )

Travetat e Giresunit do t'i shtojnë vlerë turizmit në vend
Fotoğraf: Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun

Travetat Göksu të cilat janë planifikuar të zhvillohen me një projekt të ri bashkë me travetat Kuzalan të formuara nga ujërat minerale në qytetin Giresun të Turqisë, do të rrisin vlerat e turizmit në rajon. Me zhvillimin e turizmi për travetat të cilat ndodhen në rajonin Dereli dhe të cilat nga qytetarët emërohen si "guri i bardhë" synohet që ato të bëhen si një markë në turizëm. ( Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun - Anadolu Agency )

Travetat e Giresunit do t'i shtojnë vlerë turizmit në vend
Fotoğraf: Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun

Travetat Göksu të cilat janë planifikuar të zhvillohen me një projekt të ri bashkë me travetat Kuzalan të formuara nga ujërat minerale në qytetin Giresun të Turqisë, do të rrisin vlerat e turizmit në rajon. Me zhvillimin e turizmi për travetat të cilat ndodhen në rajonin Dereli dhe të cilat nga qytetarët emërohen si "guri i bardhë" synohet që ato të bëhen si një markë në turizëm. ( Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun - Anadolu Agency )

Travetat e Giresunit do t'i shtojnë vlerë turizmit në vend
Fotoğraf: Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun

Travetat Göksu të cilat janë planifikuar të zhvillohen me një projekt të ri bashkë me travetat Kuzalan të formuara nga ujërat minerale në qytetin Giresun të Turqisë, do të rrisin vlerat e turizmit në rajon. Me zhvillimin e turizmi për travetat të cilat ndodhen në rajonin Dereli dhe të cilat nga qytetarët emërohen si "guri i bardhë" synohet që ato të bëhen si një markë në turizëm. ( Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun - Anadolu Agency )

Travetat e Giresunit do t'i shtojnë vlerë turizmit në vend
Fotoğraf: Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun

Travetat Göksu të cilat janë planifikuar të zhvillohen me një projekt të ri bashkë me travetat Kuzalan të formuara nga ujërat minerale në qytetin Giresun të Turqisë, do të rrisin vlerat e turizmit në rajon. Me zhvillimin e turizmi për travetat të cilat ndodhen në rajonin Dereli dhe të cilat nga qytetarët emërohen si "guri i bardhë" synohet që ato të bëhen si një markë në turizëm. ( Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun - Anadolu Agency )

Travetat e Giresunit do t'i shtojnë vlerë turizmit në vend
Fotoğraf: Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun

Travetat Göksu të cilat janë planifikuar të zhvillohen me një projekt të ri bashkë me travetat Kuzalan të formuara nga ujërat minerale në qytetin Giresun të Turqisë, do të rrisin vlerat e turizmit në rajon. Me zhvillimin e turizmi për travetat të cilat ndodhen në rajonin Dereli dhe të cilat nga qytetarët emërohen si "guri i bardhë" synohet që ato të bëhen si një markë në turizëm. ( Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjeve në Giresun - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit