Tradita shekullore e ‘mektebit‘, përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë

Tradita shekullore e ‘mektebit‘, përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë

Tradita shekullore e ‘mektebit‘, e cila vazhdon pa ndërprerë që nga periudha Osmane përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë. Në mektebet që kanë filluar të praktikohen në periudhën Osmane dhe të cilat më pas nuk e kanë ndërprerë arsimin në luftërat Austri-Hungari, të Jugosllavisë dhe madje as në luftën e fundit në Bosnjë, ofrohen mësime për leximin e Kur'anit dhe njohuri themelore fetare për fëmijët e familjeve muslimane. ( Nihad Ibrahimkadic - Anadolu Agency )

Tradita shekullore e ‘mektebit‘, përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic

Tradita shekullore e ‘mektebit‘, e cila vazhdon pa ndërprerë që nga periudha Osmane përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë. Në mektebet që kanë filluar të praktikohen në periudhën Osmane dhe të cilat më pas nuk e kanë ndërprerë arsimin në luftërat Austri-Hungari, të Jugosllavisë dhe madje as në luftën e fundit në Bosnjë, ofrohen mësime për leximin e Kur'anit dhe njohuri themelore fetare për fëmijët e familjeve muslimane. ( Nihad Ibrahimkadic - Anadolu Agency )

Tradita shekullore e ‘mektebit‘, përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic

Tradita shekullore e ‘mektebit‘, e cila vazhdon pa ndërprerë që nga periudha Osmane përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë. Në mektebet që kanë filluar të praktikohen në periudhën Osmane dhe të cilat më pas nuk e kanë ndërprerë arsimin në luftërat Austri-Hungari, të Jugosllavisë dhe madje as në luftën e fundit në Bosnjë, ofrohen mësime për leximin e Kur'anit dhe njohuri themelore fetare për fëmijët e familjeve muslimane. ( Nihad Ibrahimkadic - Anadolu Agency )

Tradita shekullore e ‘mektebit‘, përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic

Tradita shekullore e ‘mektebit‘, e cila vazhdon pa ndërprerë që nga periudha Osmane përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë. Në mektebet që kanë filluar të praktikohen në periudhën Osmane dhe të cilat më pas nuk e kanë ndërprerë arsimin në luftërat Austri-Hungari, të Jugosllavisë dhe madje as në luftën e fundit në Bosnjë, ofrohen mësime për leximin e Kur'anit dhe njohuri themelore fetare për fëmijët e familjeve muslimane. ( Nihad Ibrahimkadic - Anadolu Agency )

Tradita shekullore e ‘mektebit‘, përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic

Tradita shekullore e ‘mektebit‘, e cila vazhdon pa ndërprerë që nga periudha Osmane përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë. Në mektebet që kanë filluar të praktikohen në periudhën Osmane dhe të cilat më pas nuk e kanë ndërprerë arsimin në luftërat Austri-Hungari, të Jugosllavisë dhe madje as në luftën e fundit në Bosnjë, ofrohen mësime për leximin e Kur'anit dhe njohuri themelore fetare për fëmijët e familjeve muslimane. ( Nihad Ibrahimkadic - Anadolu Agency )

Tradita shekullore e ‘mektebit‘, përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic

Tradita shekullore e ‘mektebit‘, e cila vazhdon pa ndërprerë që nga periudha Osmane përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë. Në mektebet që kanë filluar të praktikohen në periudhën Osmane dhe të cilat më pas nuk e kanë ndërprerë arsimin në luftërat Austri-Hungari, të Jugosllavisë dhe madje as në luftën e fundit në Bosnjë, ofrohen mësime për leximin e Kur'anit dhe njohuri themelore fetare për fëmijët e familjeve muslimane. ( Nihad Ibrahimkadic - Anadolu Agency )

Tradita shekullore e ‘mektebit‘, përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic

Tradita shekullore e ‘mektebit‘, e cila vazhdon pa ndërprerë që nga periudha Osmane përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë. Në mektebet që kanë filluar të praktikohen në periudhën Osmane dhe të cilat më pas nuk e kanë ndërprerë arsimin në luftërat Austri-Hungari, të Jugosllavisë dhe madje as në luftën e fundit në Bosnjë, ofrohen mësime për leximin e Kur'anit dhe njohuri themelore fetare për fëmijët e familjeve muslimane. ( Nihad Ibrahimkadic - Anadolu Agency )

Tradita shekullore e ‘mektebit‘, përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic

Tradita shekullore e ‘mektebit‘, e cila vazhdon pa ndërprerë që nga periudha Osmane përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë. Në mektebet që kanë filluar të praktikohen në periudhën Osmane dhe të cilat më pas nuk e kanë ndërprerë arsimin në luftërat Austri-Hungari, të Jugosllavisë dhe madje as në luftën e fundit në Bosnjë, ofrohen mësime për leximin e Kur'anit dhe njohuri themelore fetare për fëmijët e familjeve muslimane. ( Nihad Ibrahimkadic - Anadolu Agency )

Tradita shekullore e ‘mektebit‘, përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic

Tradita shekullore e ‘mektebit‘, e cila vazhdon pa ndërprerë që nga periudha Osmane përbën bazën e edukimit fetar në Bosnjë e Hercegovinë. Në mektebet që kanë filluar të praktikohen në periudhën Osmane dhe të cilat më pas nuk e kanë ndërprerë arsimin në luftërat Austri-Hungari, të Jugosllavisë dhe madje as në luftën e fundit në Bosnjë, ofrohen mësime për leximin e Kur'anit dhe njohuri themelore fetare për fëmijët e familjeve muslimane. ( Nihad Ibrahimkadic - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit