Shndërron shtëpinë në "muze" për t'u përcjellë të kaluarën brezave të ardhshëm

Shndërron shtëpinë në "muze" për t'u përcjellë të kaluarën brezave të ardhshëm

Mustafa Kabakçı (84) i cili ka punuar për vite në teatrin shtetëror "Ahmet Vefik Paşa" në qytetin Bursa të Turqisë, pasi doli në pension në vitin 1993 u vendos në lagjen Küçükdeliler në rajonin Keles. Kabakçı u kthye në lagjen tij pas 30 vitesh ku ai kishte blerë një shtëpi dy katëshe dhe vërejti se këtu traktorët kishin zënë vendin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren kryesisht në bujqësi. I mërzitur nga fshirja e shenjave të vitete të kaluara, Kabakçı filloi të mbledhë në shtëpinë e tij mjete dhe pajisje të përdorua në atë kohë në Küçükdeliler duke i siguruar ato në tregjet për sende të vjetra. ( Sergen Sezgin - Anadolu Agency )

Shndërron shtëpinë në "muze" për t'u përcjellë të kaluarën brezave të ardhshëm Fotoğraf: Sergen Sezgin

Mustafa Kabakçı (84) i cili ka punuar për vite në teatrin shtetëror "Ahmet Vefik Paşa" në qytetin Bursa të Turqisë, pasi doli në pension në vitin 1993 u vendos në lagjen Küçükdeliler në rajonin Keles. Kabakçı u kthye në lagjen tij pas 30 vitesh ku ai kishte blerë një shtëpi dy katëshe dhe vërejti se këtu traktorët kishin zënë vendin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren kryesisht në bujqësi. I mërzitur nga fshirja e shenjave të vitete të kaluara, Kabakçı filloi të mbledhë në shtëpinë e tij mjete dhe pajisje të përdorua në atë kohë në Küçükdeliler duke i siguruar ato në tregjet për sende të vjetra. ( Sergen Sezgin - Anadolu Agency )

Shndërron shtëpinë në "muze" për t'u përcjellë të kaluarën brezave të ardhshëm Fotoğraf: Sergen Sezgin

Mustafa Kabakçı (84) i cili ka punuar për vite në teatrin shtetëror "Ahmet Vefik Paşa" në qytetin Bursa të Turqisë, pasi doli në pension në vitin 1993 u vendos në lagjen Küçükdeliler në rajonin Keles. Kabakçı u kthye në lagjen tij pas 30 vitesh ku ai kishte blerë një shtëpi dy katëshe dhe vërejti se këtu traktorët kishin zënë vendin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren kryesisht në bujqësi. I mërzitur nga fshirja e shenjave të vitete të kaluara, Kabakçı filloi të mbledhë në shtëpinë e tij mjete dhe pajisje të përdorua në atë kohë në Küçükdeliler duke i siguruar ato në tregjet për sende të vjetra. ( Sergen Sezgin - Anadolu Agency )

Shndërron shtëpinë në "muze" për t'u përcjellë të kaluarën brezave të ardhshëm Fotoğraf: Sergen Sezgin

Mustafa Kabakçı (84) i cili ka punuar për vite në teatrin shtetëror "Ahmet Vefik Paşa" në qytetin Bursa të Turqisë, pasi doli në pension në vitin 1993 u vendos në lagjen Küçükdeliler në rajonin Keles. Kabakçı u kthye në lagjen tij pas 30 vitesh ku ai kishte blerë një shtëpi dy katëshe dhe vërejti se këtu traktorët kishin zënë vendin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren kryesisht në bujqësi. I mërzitur nga fshirja e shenjave të vitete të kaluara, Kabakçı filloi të mbledhë në shtëpinë e tij mjete dhe pajisje të përdorua në atë kohë në Küçükdeliler duke i siguruar ato në tregjet për sende të vjetra. ( Sergen Sezgin - Anadolu Agency )

Shndërron shtëpinë në "muze" për t'u përcjellë të kaluarën brezave të ardhshëm Fotoğraf: Sergen Sezgin

Mustafa Kabakçı (84) i cili ka punuar për vite në teatrin shtetëror "Ahmet Vefik Paşa" në qytetin Bursa të Turqisë, pasi doli në pension në vitin 1993 u vendos në lagjen Küçükdeliler në rajonin Keles. Kabakçı u kthye në lagjen tij pas 30 vitesh ku ai kishte blerë një shtëpi dy katëshe dhe vërejti se këtu traktorët kishin zënë vendin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren kryesisht në bujqësi. I mërzitur nga fshirja e shenjave të vitete të kaluara, Kabakçı filloi të mbledhë në shtëpinë e tij mjete dhe pajisje të përdorua në atë kohë në Küçükdeliler duke i siguruar ato në tregjet për sende të vjetra. ( Sergen Sezgin - Anadolu Agency )

Shndërron shtëpinë në "muze" për t'u përcjellë të kaluarën brezave të ardhshëm Fotoğraf: Sergen Sezgin

Mustafa Kabakçı (84) i cili ka punuar për vite në teatrin shtetëror "Ahmet Vefik Paşa" në qytetin Bursa të Turqisë, pasi doli në pension në vitin 1993 u vendos në lagjen Küçükdeliler në rajonin Keles. Kabakçı u kthye në lagjen tij pas 30 vitesh ku ai kishte blerë një shtëpi dy katëshe dhe vërejti se këtu traktorët kishin zënë vendin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren kryesisht në bujqësi. I mërzitur nga fshirja e shenjave të vitete të kaluara, Kabakçı filloi të mbledhë në shtëpinë e tij mjete dhe pajisje të përdorua në atë kohë në Küçükdeliler duke i siguruar ato në tregjet për sende të vjetra. ( Sergen Sezgin - Anadolu Agency )

Shndërron shtëpinë në "muze" për t'u përcjellë të kaluarën brezave të ardhshëm Fotoğraf: Sergen Sezgin

Mustafa Kabakçı (84) i cili ka punuar për vite në teatrin shtetëror "Ahmet Vefik Paşa" në qytetin Bursa të Turqisë, pasi doli në pension në vitin 1993 u vendos në lagjen Küçükdeliler në rajonin Keles. Kabakçı u kthye në lagjen tij pas 30 vitesh ku ai kishte blerë një shtëpi dy katëshe dhe vërejti se këtu traktorët kishin zënë vendin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren kryesisht në bujqësi. I mërzitur nga fshirja e shenjave të vitete të kaluara, Kabakçı filloi të mbledhë në shtëpinë e tij mjete dhe pajisje të përdorua në atë kohë në Küçükdeliler duke i siguruar ato në tregjet për sende të vjetra. ( Sergen Sezgin - Anadolu Agency )

Shndërron shtëpinë në "muze" për t'u përcjellë të kaluarën brezave të ardhshëm Fotoğraf: Sergen Sezgin

Mustafa Kabakçı (84) i cili ka punuar për vite në teatrin shtetëror "Ahmet Vefik Paşa" në qytetin Bursa të Turqisë, pasi doli në pension në vitin 1993 u vendos në lagjen Küçükdeliler në rajonin Keles. Kabakçı u kthye në lagjen tij pas 30 vitesh ku ai kishte blerë një shtëpi dy katëshe dhe vërejti se këtu traktorët kishin zënë vendin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren kryesisht në bujqësi. I mërzitur nga fshirja e shenjave të vitete të kaluara, Kabakçı filloi të mbledhë në shtëpinë e tij mjete dhe pajisje të përdorua në atë kohë në Küçükdeliler duke i siguruar ato në tregjet për sende të vjetra. ( Sergen Sezgin - Anadolu Agency )

Shndërron shtëpinë në "muze" për t'u përcjellë të kaluarën brezave të ardhshëm Fotoğraf: Sergen Sezgin

Mustafa Kabakçı (84) i cili ka punuar për vite në teatrin shtetëror "Ahmet Vefik Paşa" në qytetin Bursa të Turqisë, pasi doli në pension në vitin 1993 u vendos në lagjen Küçükdeliler në rajonin Keles. Kabakçı u kthye në lagjen tij pas 30 vitesh ku ai kishte blerë një shtëpi dy katëshe dhe vërejti se këtu traktorët kishin zënë vendin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren kryesisht në bujqësi. I mërzitur nga fshirja e shenjave të vitete të kaluara, Kabakçı filloi të mbledhë në shtëpinë e tij mjete dhe pajisje të përdorua në atë kohë në Küçükdeliler duke i siguruar ato në tregjet për sende të vjetra. ( Sergen Sezgin - Anadolu Agency )

Shndërron shtëpinë në "muze" për t'u përcjellë të kaluarën brezave të ardhshëm Fotoğraf: Sergen Sezgin

Mustafa Kabakçı (84) i cili ka punuar për vite në teatrin shtetëror "Ahmet Vefik Paşa" në qytetin Bursa të Turqisë, pasi doli në pension në vitin 1993 u vendos në lagjen Küçükdeliler në rajonin Keles. Kabakçı u kthye në lagjen tij pas 30 vitesh ku ai kishte blerë një shtëpi dy katëshe dhe vërejti se këtu traktorët kishin zënë vendin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren kryesisht në bujqësi. I mërzitur nga fshirja e shenjave të vitete të kaluara, Kabakçı filloi të mbledhë në shtëpinë e tij mjete dhe pajisje të përdorua në atë kohë në Küçükdeliler duke i siguruar ato në tregjet për sende të vjetra. ( Sergen Sezgin - Anadolu Agency )

Shndërron shtëpinë në "muze" për t'u përcjellë të kaluarën brezave të ardhshëm Fotoğraf: Sergen Sezgin

Mustafa Kabakçı (84) i cili ka punuar për vite në teatrin shtetëror "Ahmet Vefik Paşa" në qytetin Bursa të Turqisë, pasi doli në pension në vitin 1993 u vendos në lagjen Küçükdeliler në rajonin Keles. Kabakçı u kthye në lagjen tij pas 30 vitesh ku ai kishte blerë një shtëpi dy katëshe dhe vërejti se këtu traktorët kishin zënë vendin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren kryesisht në bujqësi. I mërzitur nga fshirja e shenjave të vitete të kaluara, Kabakçı filloi të mbledhë në shtëpinë e tij mjete dhe pajisje të përdorua në atë kohë në Küçükdeliler duke i siguruar ato në tregjet për sende të vjetra. ( Sergen Sezgin - Anadolu Agency )

Shndërron shtëpinë në "muze" për t'u përcjellë të kaluarën brezave të ardhshëm Fotoğraf: Sergen Sezgin

Mustafa Kabakçı (84) i cili ka punuar për vite në teatrin shtetëror "Ahmet Vefik Paşa" në qytetin Bursa të Turqisë, pasi doli në pension në vitin 1993 u vendos në lagjen Küçükdeliler në rajonin Keles. Kabakçı u kthye në lagjen tij pas 30 vitesh ku ai kishte blerë një shtëpi dy katëshe dhe vërejti se këtu traktorët kishin zënë vendin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren kryesisht në bujqësi. I mërzitur nga fshirja e shenjave të vitete të kaluara, Kabakçı filloi të mbledhë në shtëpinë e tij mjete dhe pajisje të përdorua në atë kohë në Küçükdeliler duke i siguruar ato në tregjet për sende të vjetra. ( Sergen Sezgin - Anadolu Agency )

Shndërron shtëpinë në "muze" për t'u përcjellë të kaluarën brezave të ardhshëm Fotoğraf: Sergen Sezgin

Mustafa Kabakçı (84) (foto) i cili ka punuar për vite në teatrin shtetëror "Ahmet Vefik Paşa" në qytetin Bursa të Turqisë, pasi doli në pension në vitin 1993 u vendos në lagjen Küçükdeliler në rajonin Keles. Kabakçı u kthye në lagjen tij pas 30 vitesh ku ai kishte blerë një shtëpi dy katëshe dhe vërejti se këtu traktorët kishin zënë vendin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren kryesisht në bujqësi. I mërzitur nga fshirja e shenjave të vitete të kaluara, Kabakçı filloi të mbledhë në shtëpinë e tij mjete dhe pajisje të përdorua në atë kohë në Küçükdeliler duke i siguruar ato në tregjet për sende të vjetra. ( Sergen Sezgin - Anadolu Agency )

Shndërron shtëpinë në "muze" për t'u përcjellë të kaluarën brezave të ardhshëm Fotoğraf: Sergen Sezgin

Mustafa Kabakçı (84) (foto) i cili ka punuar për vite në teatrin shtetëror "Ahmet Vefik Paşa" në qytetin Bursa të Turqisë, pasi doli në pension në vitin 1993 u vendos në lagjen Küçükdeliler në rajonin Keles. Kabakçı u kthye në lagjen tij pas 30 vitesh ku ai kishte blerë një shtëpi dy katëshe dhe vërejti se këtu traktorët kishin zënë vendin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren kryesisht në bujqësi. I mërzitur nga fshirja e shenjave të vitete të kaluara, Kabakçı filloi të mbledhë në shtëpinë e tij mjete dhe pajisje të përdorua në atë kohë në Küçükdeliler duke i siguruar ato në tregjet për sende të vjetra. ( Sergen Sezgin - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit