Palestinezët e plagosur merren me sport pavarësisht invaliditetit

Palestinezët e plagosur merren me sport pavarësisht invaliditetit

Katër palestinezë të cilët u plagosën rëndë në ndërhyrjet e forcave izraelite në demonstratën e vitit 2018 në Rripin e Gazës, këmbëngulin që të merren me sport për të ruajtur forcën dhe të jenë shembull për të tjerët. Muhamed al-Ahras (32), Basim ed-Duhani (33), Muhamed Huseyin (21) (foto) dhe Hamis Fucu (35) humbën ekstremitetet e tyre në ndërhyrjen e forcave izraelite. Sot, të vendosur për të mos hequr dorë përballë sfidave të jetës, ata shpesh vizitojnë palestrën në Refah. ( Abed Zagout - Anadolu Agency )

Palestinezët e plagosur merren me sport pavarësisht invaliditetit
Fotoğraf: Abed Zagout

Katër palestinezë të cilët u plagosën rëndë në ndërhyrjet e forcave izraelite në demonstratën e vitit 2018 në Rripin e Gazës, këmbëngulin që të merren me sport për të ruajtur forcën dhe të jenë shembull për të tjerët. Muhamed al-Ahras (32), Basim ed-Duhani (33), Muhamed Huseyin (21) (foto) dhe Hamis Fucu (35) humbën ekstremitetet e tyre në ndërhyrjen e forcave izraelite. Sot, të vendosur për të mos hequr dorë përballë sfidave të jetës, ata shpesh vizitojnë palestrën në Refah. ( Abed Zagout - Anadolu Agency )

Palestinezët e plagosur merren me sport pavarësisht invaliditetit
Fotoğraf: Abed Zagout

Katër palestinezë të cilët u plagosën rëndë në ndërhyrjet e forcave izraelite në demonstratën e vitit 2018 në Rripin e Gazës, këmbëngulin që të merren me sport për të ruajtur forcën dhe të jenë shembull për të tjerët. Muhamed al-Ahras (32) (foto), Basim ed-Duhani (33), Muhamed Huseyin (21) dhe Hamis Fucu (35) humbën ekstremitetet e tyre në ndërhyrjen e forcave izraelite. Sot, të vendosur për të mos hequr dorë përballë sfidave të jetës, ata shpesh vizitojnë palestrën në Refah. ( Abed Zagout - Anadolu Agency )

Palestinezët e plagosur merren me sport pavarësisht invaliditetit
Fotoğraf: Abed Zagout

Katër palestinezë të cilët u plagosën rëndë në ndërhyrjet e forcave izraelite në demonstratën e vitit 2018 në Rripin e Gazës, këmbëngulin që të merren me sport për të ruajtur forcën dhe të jenë shembull për të tjerët. Muhamed al-Ahras (32), Basim ed-Duhani (33), Muhamed Huseyin (21) dhe Hamis Fucu (35) humbën ekstremitetet e tyre në ndërhyrjen e forcave izraelite. Sot, të vendosur për të mos hequr dorë përballë sfidave të jetës, ata shpesh vizitojnë palestrën në Refah. ( Abed Zagout - Anadolu Agency )

Palestinezët e plagosur merren me sport pavarësisht invaliditetit
Fotoğraf: Abed Zagout

Katër palestinezë të cilët u plagosën rëndë në ndërhyrjet e forcave izraelite në demonstratën e vitit 2018 në Rripin e Gazës, këmbëngulin që të merren me sport për të ruajtur forcën dhe të jenë shembull për të tjerët. Muhamed al-Ahras (32), Basim ed-Duhani (33), Muhamed Huseyin (21) dhe Hamis Fucu (35) humbën ekstremitetet e tyre në ndërhyrjen e forcave izraelite. Sot, të vendosur për të mos hequr dorë përballë sfidave të jetës, ata shpesh vizitojnë palestrën në Refah. ( Abed Zagout - Anadolu Agency )

Palestinezët e plagosur merren me sport pavarësisht invaliditetit
Fotoğraf: Abed Zagout

Katër palestinezë të cilët u plagosën rëndë në ndërhyrjet e forcave izraelite në demonstratën e vitit 2018 në Rripin e Gazës, këmbëngulin që të merren me sport për të ruajtur forcën dhe të jenë shembull për të tjerët. Muhamed al-Ahras (32) (L), Basim ed-Duhani (33), Muhamed Huseyin (21) dhe Hamis Fucu (35) humbën ekstremitetet e tyre në ndërhyrjen e forcave izraelite. Sot, të vendosur për të mos hequr dorë përballë sfidave të jetës, ata shpesh vizitojnë palestrën në Refah. ( Abed Zagout - Anadolu Agency )

Palestinezët e plagosur merren me sport pavarësisht invaliditetit
Fotoğraf: Abed Zagout

Katër palestinezë të cilët u plagosën rëndë në ndërhyrjet e forcave izraelite në demonstratën e vitit 2018 në Rripin e Gazës, këmbëngulin që të merren me sport për të ruajtur forcën dhe të jenë shembull për të tjerët. Muhamed al-Ahras (32), Basim ed-Duhani (33) (foto), Muhamed Huseyin (21) dhe Hamis Fucu (35) humbën ekstremitetet e tyre në ndërhyrjen e forcave izraelite. Sot, të vendosur për të mos hequr dorë përballë sfidave të jetës, ata shpesh vizitojnë palestrën në Refah. ( Abed Zagout - Anadolu Agency )

Palestinezët e plagosur merren me sport pavarësisht invaliditetit
Fotoğraf: Abed Zagout

Katër palestinezë të cilët u plagosën rëndë në ndërhyrjet e forcave izraelite në demonstratën e vitit 2018 në Rripin e Gazës, këmbëngulin që të merren me sport për të ruajtur forcën dhe të jenë shembull për të tjerët. Muhamed al-Ahras (32), Basim ed-Duhani (33), Muhamed Huseyin (21) dhe Hamis Fucu (35) humbën ekstremitetet e tyre në ndërhyrjen e forcave izraelite. Sot, të vendosur për të mos hequr dorë përballë sfidave të jetës, ata shpesh vizitojnë palestrën në Refah. ( Abed Zagout - Anadolu Agency )

Palestinezët e plagosur merren me sport pavarësisht invaliditetit
Fotoğraf: Abed Zagout

Katër palestinezë të cilët u plagosën rëndë në ndërhyrjet e forcave izraelite në demonstratën e vitit 2018 në Rripin e Gazës, këmbëngulin që të merren me sport për të ruajtur forcën dhe të jenë shembull për të tjerët. Muhamed al-Ahras (32), Basim ed-Duhani (33), Muhamed Huseyin (21) dhe Hamis Fucu (35) humbën ekstremitetet e tyre në ndërhyrjen e forcave izraelite. Sot, të vendosur për të mos hequr dorë përballë sfidave të jetës, ata shpesh vizitojnë palestrën në Refah. ( Abed Zagout - Anadolu Agency )

Palestinezët e plagosur merren me sport pavarësisht invaliditetit
Fotoğraf: Abed Zagout

Katër palestinezë të cilët u plagosën rëndë në ndërhyrjet e forcave izraelite në demonstratën e vitit 2018 në Rripin e Gazës, këmbëngulin që të merren me sport për të ruajtur forcën dhe të jenë shembull për të tjerët. Muhamed al-Ahras (32), Basim ed-Duhani (33) (foto), Muhamed Huseyin (21) dhe Hamis Fucu (35) humbën ekstremitetet e tyre në ndërhyrjen e forcave izraelite. Sot, të vendosur për të mos hequr dorë përballë sfidave të jetës, ata shpesh vizitojnë palestrën në Refah. ( Abed Zagout - Anadolu Agency )

Palestinezët e plagosur merren me sport pavarësisht invaliditetit
Fotoğraf: Abed Zagout

Katër palestinezë të cilët u plagosën rëndë në ndërhyrjet e forcave izraelite në demonstratën e vitit 2018 në Rripin e Gazës, këmbëngulin që të merren me sport për të ruajtur forcën dhe të jenë shembull për të tjerët. Muhamed al-Ahras (32), Basim ed-Duhani (33) (L), Muhamed Huseyin (21) dhe Hamis Fucu (35) (R) humbën ekstremitetet e tyre në ndërhyrjen e forcave izraelite. Sot, të vendosur për të mos hequr dorë përballë sfidave të jetës, ata shpesh vizitojnë palestrën në Refah. ( Abed Zagout - Anadolu Agency )

Palestinezët e plagosur merren me sport pavarësisht invaliditetit
Fotoğraf: Abed Zagout

Katër palestinezë të cilët u plagosën rëndë në ndërhyrjet e forcave izraelite në demonstratën e vitit 2018 në Rripin e Gazës, këmbëngulin që të merren me sport për të ruajtur forcën dhe të jenë shembull për të tjerët. Muhamed al-Ahras (32), Basim ed-Duhani (33) (foto), Muhamed Huseyin (21) dhe Hamis Fucu (35) humbën ekstremitetet e tyre në ndërhyrjen e forcave izraelite. Sot, të vendosur për të mos hequr dorë përballë sfidave të jetës, ata shpesh vizitojnë palestrën në Refah. ( Abed Zagout - Anadolu Agency )

Palestinezët e plagosur merren me sport pavarësisht invaliditetit
Fotoğraf: Abed Zagout

Katër palestinezë të cilët u plagosën rëndë në ndërhyrjet e forcave izraelite në demonstratën e vitit 2018 në Rripin e Gazës, këmbëngulin që të merren me sport për të ruajtur forcën dhe të jenë shembull për të tjerët. Muhamed al-Ahras (32), Basim ed-Duhani (33) (R), Muhamed Huseyin (21) dhe Hamis Fucu (35) (L) humbën ekstremitetet e tyre në ndërhyrjen e forcave izraelite. Sot, të vendosur për të mos hequr dorë përballë sfidave të jetës, ata shpesh vizitojnë palestrën në Refah. ( Abed Zagout - Anadolu Agency )

Palestinezët e plagosur merren me sport pavarësisht invaliditetit
Fotoğraf: Abed Zagout

Katër palestinezë të cilët u plagosën rëndë në ndërhyrjet e forcave izraelite në demonstratën e vitit 2018 në Rripin e Gazës, këmbëngulin që të merren me sport për të ruajtur forcën dhe të jenë shembull për të tjerët. Muhamed al-Ahras (32) (L), Basim ed-Duhani (33) (R), Muhamed Huseyin (21) dhe Hamis Fucu (35) humbën ekstremitetet e tyre në ndërhyrjen e forcave izraelite. Sot, të vendosur për të mos hequr dorë përballë sfidave të jetës, ata shpesh vizitojnë palestrën në Refah. ( Abed Zagout - Anadolu Agency )

Palestinezët e plagosur merren me sport pavarësisht invaliditetit
Fotoğraf: Abed Zagout

Katër palestinezë të cilët u plagosën rëndë në ndërhyrjet e forcave izraelite në demonstratën e vitit 2018 në Rripin e Gazës, këmbëngulin që të merren me sport për të ruajtur forcën dhe të jenë shembull për të tjerët. Muhamed al-Ahras (32), Basim ed-Duhani (33) (R), Muhamed Huseyin (21) dhe Hamis Fucu (35) humbën ekstremitetet e tyre në ndërhyrjen e forcave izraelite. Sot, të vendosur për të mos hequr dorë përballë sfidave të jetës, ata shpesh vizitojnë palestrën në Refah. ( Abed Zagout - Anadolu Agency )

Palestinezët e plagosur merren me sport pavarësisht invaliditetit
Fotoğraf: Abed Zagout

Katër palestinezë të cilët u plagosën rëndë në ndërhyrjet e forcave izraelite në demonstratën e vitit 2018 në Rripin e Gazës, këmbëngulin që të merren me sport për të ruajtur forcën dhe të jenë shembull për të tjerët. Muhamed al-Ahras (32), Basim ed-Duhani (33) (L), Muhamed Huseyin (21) dhe Hamis Fucu (35) (R) humbën ekstremitetet e tyre në ndërhyrjen e forcave izraelite. Sot, të vendosur për të mos hequr dorë përballë sfidave të jetës, ata shpesh vizitojnë palestrën në Refah. ( Abed Zagout - Anadolu Agency )

Palestinezët e plagosur merren me sport pavarësisht invaliditetit
Fotoğraf: Abed Zagout

Katër palestinezë të cilët u plagosën rëndë në ndërhyrjet e forcave izraelite në demonstratën e vitit 2018 në Rripin e Gazës, këmbëngulin që të merren me sport për të ruajtur forcën dhe të jenë shembull për të tjerët. Muhamed al-Ahras (32), Basim ed-Duhani (33) (foto), Muhamed Huseyin (21) dhe Hamis Fucu (35) humbën ekstremitetet e tyre në ndërhyrjen e forcave izraelite. Sot, të vendosur për të mos hequr dorë përballë sfidave të jetës, ata shpesh vizitojnë palestrën në Refah. ( Abed Zagout - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit