Në Shkup mbahet ekspozita e vizatimeve të nxënësve nga kursi Motivi

Në Shkup mbahet ekspozita e vizatimeve të nxënësve nga kursi Motivi

Në organizim të Fondacionit "Litlle Bits of Good Foundation" u mbajt programi në kuadër të të cilit u ekspozuan vizatimet e nxënësve nga kursi Motivi. Në ekspozitën e titulluar "Edhe ne kemi ëndrra" u paraqitën 35 vizatime nga 21 nxënës të moshës prej 10 deri në 13 vjeç të cilët ishin pjesë e këtij kursi i cili vazhdon tashmë 6 vjet. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Në Shkup mbahet ekspozita e vizatimeve të nxënësve nga kursi Motivi
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në organizim të Fondacionit "Litlle Bits of Good Foundation" u mbajt programi në kuadër të të cilit u ekspozuan vizatimet e nxënësve nga kursi Motivi. Në ekspozitën e titulluar "Edhe ne kemi ëndrra" u paraqitën 35 vizatime nga 21 nxënës të moshës prej 10 deri në 13 vjeç të cilët ishin pjesë e këtij kursi i cili vazhdon tashmë 6 vjet. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Në Shkup mbahet ekspozita e vizatimeve të nxënësve nga kursi Motivi
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në organizim të Fondacionit "Litlle Bits of Good Foundation" u mbajt programi në kuadër të të cilit u ekspozuan vizatimet e nxënësve nga kursi Motivi. Në ekspozitën e titulluar "Edhe ne kemi ëndrra" u paraqitën 35 vizatime nga 21 nxënës të moshës prej 10 deri në 13 vjeç të cilët ishin pjesë e këtij kursi i cili vazhdon tashmë 6 vjet. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Në Shkup mbahet ekspozita e vizatimeve të nxënësve nga kursi Motivi
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në organizim të Fondacionit "Litlle Bits of Good Foundation" u mbajt programi në kuadër të të cilit u ekspozuan vizatimet e nxënësve nga kursi Motivi. Në ekspozitën e titulluar "Edhe ne kemi ëndrra" u paraqitën 35 vizatime nga 21 nxënës të moshës prej 10 deri në 13 vjeç të cilët ishin pjesë e këtij kursi i cili vazhdon tashmë 6 vjet. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Në Shkup mbahet ekspozita e vizatimeve të nxënësve nga kursi Motivi
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në organizim të Fondacionit "Litlle Bits of Good Foundation" u mbajt programi në kuadër të të cilit u ekspozuan vizatimet e nxënësve nga kursi Motivi. Në ekspozitën e titulluar "Edhe ne kemi ëndrra" u paraqitën 35 vizatime nga 21 nxënës të moshës prej 10 deri në 13 vjeç të cilët ishin pjesë e këtij kursi i cili vazhdon tashmë 6 vjet. Foto: Kryetari i Komunës së Çairit, Visar Ganiu ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Në Shkup mbahet ekspozita e vizatimeve të nxënësve nga kursi Motivi
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në organizim të Fondacionit "Litlle Bits of Good Foundation" u mbajt programi në kuadër të të cilit u ekspozuan vizatimet e nxënësve nga kursi Motivi. Në ekspozitën e titulluar "Edhe ne kemi ëndrra" u paraqitën 35 vizatime nga 21 nxënës të moshës prej 10 deri në 13 vjeç të cilët ishin pjesë e këtij kursi i cili vazhdon tashmë 6 vjet. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Në Shkup mbahet ekspozita e vizatimeve të nxënësve nga kursi Motivi
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në organizim të Fondacionit "Litlle Bits of Good Foundation" u mbajt programi në kuadër të të cilit u ekspozuan vizatimet e nxënësve nga kursi Motivi. Në ekspozitën e titulluar "Edhe ne kemi ëndrra" u paraqitën 35 vizatime nga 21 nxënës të moshës prej 10 deri në 13 vjeç të cilët ishin pjesë e këtij kursi i cili vazhdon tashmë 6 vjet. Foto: Darya Idriz ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Во Скопје се одржа изложба на цртежи на учениците од курсот Мотиви
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Во Скопје се одржа изложба на цртежи на учениците од курсот Мотиви ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Në Shkup mbahet ekspozita e vizatimeve të nxënësve nga kursi Motivi
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në organizim të Fondacionit "Litlle Bits of Good Foundation" u mbajt programi në kuadër të të cilit u ekspozuan vizatimet e nxënësve nga kursi Motivi. Në ekspozitën e titulluar "Edhe ne kemi ëndrra" u paraqitën 35 vizatime nga 21 nxënës të moshës prej 10 deri në 13 vjeç të cilët ishin pjesë e këtij kursi i cili vazhdon tashmë 6 vjet. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Në Shkup mbahet ekspozita e vizatimeve të nxënësve nga kursi Motivi
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në organizim të Fondacionit "Litlle Bits of Good Foundation" u mbajt programi në kuadër të të cilit u ekspozuan vizatimet e nxënësve nga kursi Motivi. Në ekspozitën e titulluar "Edhe ne kemi ëndrra" u paraqitën 35 vizatime nga 21 nxënës të moshës prej 10 deri në 13 vjeç të cilët ishin pjesë e këtij kursi i cili vazhdon tashmë 6 vjet. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Në Shkup mbahet ekspozita e vizatimeve të nxënësve nga kursi Motivi
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në organizim të Fondacionit "Litlle Bits of Good Foundation" u mbajt programi në kuadër të të cilit u ekspozuan vizatimet e nxënësve nga kursi Motivi. Në ekspozitën e titulluar "Edhe ne kemi ëndrra" u paraqitën 35 vizatime nga 21 nxënës të moshës prej 10 deri në 13 vjeç të cilët ishin pjesë e këtij kursi i cili vazhdon tashmë 6 vjet. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Në Shkup mbahet ekspozita e vizatimeve të nxënësve nga kursi Motivi
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në organizim të Fondacionit "Litlle Bits of Good Foundation" u mbajt programi në kuadër të të cilit u ekspozuan vizatimet e nxënësve nga kursi Motivi. Në ekspozitën e titulluar "Edhe ne kemi ëndrra" u paraqitën 35 vizatime nga 21 nxënës të moshës prej 10 deri në 13 vjeç të cilët ishin pjesë e këtij kursi i cili vazhdon tashmë 6 vjet. Foto: Ismet Abazi ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Në Shkup mbahet ekspozita e vizatimeve të nxënësve nga kursi Motivi
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në organizim të Fondacionit "Litlle Bits of Good Foundation" u mbajt programi në kuadër të të cilit u ekspozuan vizatimet e nxënësve nga kursi Motivi. Në ekspozitën e titulluar "Edhe ne kemi ëndrra" u paraqitën 35 vizatime nga 21 nxënës të moshës prej 10 deri në 13 vjeç të cilët ishin pjesë e këtij kursi i cili vazhdon tashmë 6 vjet. Foto: Suheyla Ademi ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Në Shkup mbahet ekspozita e vizatimeve të nxënësve nga kursi Motivi
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në organizim të Fondacionit "Litlle Bits of Good Foundation" u mbajt programi në kuadër të të cilit u ekspozuan vizatimet e nxënësve nga kursi Motivi. Në ekspozitën e titulluar "Edhe ne kemi ëndrra" u paraqitën 35 vizatime nga 21 nxënës të moshës prej 10 deri në 13 vjeç të cilët ishin pjesë e këtij kursi i cili vazhdon tashmë 6 vjet. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit